AFIRMACE II.

 

JEDINEČNOST

 

Jsem ochotná uvědomovat si svou úžasnost za všech okolností, ve všech situacích a přede všemi lidmi. Možná jsem jiná než ostatní, je to tak v pořádku.

 

Řídím se vlastním rozumem, intuicí a zkušenostmi. Spoléhám na svůj úsudek a vím, že pokud má rozhodnutí jsou v souladu s tím, kdo jsem a jsou vždy správná.

 

Mám sílu být sama sebou. Mám sílu se postavit za sebe a vyjádřit volně svůj názor. Vážím si sama sebe a proto se svobodně vyjadřuji a jsem k sobě i ostatním upřímná.

 

Přijímám všechny části mého Já.

 

Od mého narození mám právo vyjadřovat samu sebe, proto vyjadřuji samu sebe všemi způsoby, které jsou pro mě naplňující.

 

Miluji ostatní tak, jak chci být milována já sama.Vážím si jejich jedinečnosti a přijímám je takové, jací jsou.

 

S láskou přijímám a respektuji jedinečnost svou i jedinečnost druhých.

 

Největší dar, který druhým dávám, je to, že jsem sama sebou.

 

Jsem pravda, láska a světlo, jsem klid, mír a jistota.

 

Jsem tím, kým jsem. Miluji sebe a svět.

 

Všechno co potřebuji mám v sobě právě teď.

 

Bezvýhradně přijímám všechny části svého Já.

 

Jsem Kdo Jsem a to je hodně.

 

Bezpodmínečně přijímám svoje pocity – ale Já nejsem to, co cítím. Jsem Co Jsem, a to stačí.

 

Moje hodnocení sebe sama, to nejsem Já.

 

Stávám se nejkrásnější představou, jež o sobě samé máte a přináším si tím štěstí a radost. Pomocí sebepozorování zjišťuji kým jsem, uvědomuji si, kým bych se chtěla stát a chovám se dle svého "nového" já.

 

MYŠLENKY

 

Každý den se otvírám novému proudu pozitivní energie z vesmíru, které mě léčí a uzdravuje mé myšlenky.

 

Používám své myšlenky moudře a s rozvahou. Dovoluji neviditelným silám vesmíru, aby zapůsobily tam, kde já nemohu.

 

To, co si myslím a to, čemu věřím, se mi plní. Je to velmi prosté, mé myšlenky vytváří můj život. A pokud to dokážu pochopit, dokážu udělat potřebné změny ve svém životě.

 

Jsem ochotná změnit své myšlení a svůj život.

 

Negativní pocity a názory ostatních lidí mě mohou ovlivnit jen do takové míry, do jaké si dovolím. I když žijeme zdánlivě v jedné společné realitě, každý z nás si prožívá svou jedinečnou skutečnost. Já jsem  hudebník svého života a mé myšlenky jsou můj hudební nástroj. Jen na mě záleží, jakou hudbu ve svém nitru hraji…

 

Uvědomuji si, že vše, co se mi děje, je jen odraz mých minulých myšlenek. V přítomném okamžiku mám takové myšlenky, které vytvoří zkušenosti, které mě v budoucnosti potěší. Jsem pánem svých myšlenek.

 

Když mě ostatní rozčilují, zaměřím se na svůj dech a uvědomím si, že nikdo a nic nemá moc narušit mou vnitřní rovnováhu. Mám sílu udržet si vyrovnanou mysl, ať se kolem mě děje cokoliv.

 

Rozhoduji se věřit, že je snadné změnit myšlenky nebo vědomé vzorce.

 

Osvobozuji se od strachů a omezení druhých lidí. Myslím na své láskyplné myšlenky.

 

Vším, co si myslím, říkám a dělám, si utvářím vlastní život. A to včetně veškerých důvodů, záměrů a tužeb skrytých za tím, co si myslím a co říkám.

 

Existence čehokoliv v mém životě začíná myšlenkou. Myšlenky a zkušenosti vytváří mé přesvědčení a to vytváří realitu.

 

Mé pocity jsou zrcadly mého vlastního myšlení. Smutek a neúspěch jsem si vybrala stejně jako štěstí a úspěch. Mám svobodu zvolit si co chci prožívat.

 

Moje mysl může kdykoliv znovu změnit cokoliv, co si vytvořila.

 

Mé myšlenky jsou tvůrčí. Není člověka, místa ani věci, které by nade mnou měli moc, protože já jsem tím jediným, kdo ovládá mou mysl. Sama si vytvářím svou realitu a každého v ní.

 

Mé myšlenky vytváří mou realitu.

 

Dělám ve své hlavě místo krásným a pozitivním myšlenkám.

 

Očišťuji svou hlavu od myšlenek, které mě neposilují.

 

Uvolňuji cestu pozitivním a povznášejícím myšlenkám, které mě tak mohou zcela zaplnit.

 

Všechno to, co jsem, vzniká z mých myšlenek. Svými myšlenkami vytvářím svět. Žiju podle vlastních měřítek a  osvobozuji se  ze závislosti na úsudku druhých. Význam má jen to, co si o sobě myslím já sama.

 

TVŮRCE, ZMĚNA

 

Věnuji se své tvůrčí stránce, jsem spojena se svým vnitřním božstvím, které nechávám projevovat se z mého nitra ven.

 

Volně a láskou nechávám rozvíjet svůj veliký potenciál.

 

Vyjadřuji se volně a spontánně.

 

Práce, kterou na sobě dělám, není cíl, je to proces, celoživotní proces a já se rozhoduji, že si tento proces užívám.

 

Měním realitu svého života, proto měním i svoji víru nebo systém přesvědčení.

Všechno můžu změnit. Uvědomuji si, že jsem příčinou toho, proč se věci takto vyvinuly a přijímám sílu změnit sama sebe i svou situaci.

 

Přijímám změny ve svém životě a právě teď jsem na cestě změny k lepšímu. Jsem ochotna měnit se a růst. To, co ke mně přichází, je vždy jen dobré. Vyzařuji zdraví, štěstí, prosperitu a klid mysli.

 

Čím přesněji vím, co chci udělat se svým životem, tím jsem spokojenější.

 

Mám schopnost vždy přesně procítit, kde se mám vynakládat energii a kde se potřebuji zklidnit. Nechávám věcem volný průběh. Mám skvělou intuici  A jsem za ni vděčná.

 

Jsem vládcem svého vnitřního světa.

 

Důvěřuji sama sobě a důvěřuji životu. Všechno je v pořádku. Má intuice je vždy na mé straně a neomylně vede všechny mé kroky.

 

Vyjadřuji svou tvořivost. Mé jedinečné tvořivé schopnosti a vlohy vyvěrají do vnějšího světa a jejich vyjadřování mi přináší hluboké  uspokojení. Svět stojí o mou tvořivost.

 

Dovoluji si projevit se všemi možnými způsoby pro mé nejvyšší dobro.

 

Využívám své možnosti a schopnosti pro dobro mé i ostatních.

 

Bez ohledu na to, co se stane, objevím způsob, jak z dnešního dne udělat něco báječného.

 

CÍL, RŮST

 

Umím si stanovit hranice a priority.

 

Vím naprosto přesně co chci a mám odvahu si za tím jít.

 

Jsem ochotná učit se a růst. Vím, že pokud jsem otevřená něčemu novému a jsem ochotná se změnit, vesmír mi dřív nebo později pošle lidi, knihy, situace a myšlenky, které mě dovedou k poznání a zkušenostem, po kterých toužím.

 

Vesmír mi dal do vínku tvůrčí sílu. Musím si toho jenom být vědomá. Rozhodnout se kdo jsem a jaká chci být. Můžu být vším, čím se mi zachce.

 

Jsem sama k sobě chápavá a trpělivá. Pokračuji v započaté práci na sobě a vím, že klíčem úspěchu seberozvoje je vytrvalost a trpělivost. Chovám se k sobě  s láskou jako k malému dítěti, které se právě učí chodit.

 

Jsem sama s sebou spokojená a projevuji své vnitřní Já.

 

Kdykoliv moje duše po něčem opravdu a silně touží, začnu to k sobě přitahovat. Jsem v klidu a s optimismem dovoluji věcem, aby se děly. Vím, že cesta k mému cíli se mi otevře ve správný čas.

 

Jsem otevřená a vnímavá k báječným novým zkušenostem, které do mého života přicházejí.

 

Je snadné dělat změny.

 

Je pro mě bezpečné nahlížet do svého nitra. Pokaždé, když nahlédnu hlouběji od sebe, naleznu neuvěřitelné poklady, které se ve mně skrývají.

 

Kdykoliv v životě narazím na překážku, využiji té zkušenosti k učení a růstu.

 

Moje energie proudí právě tam, kam směřuji svou pozornost. Nechávám vše, co do mé bytosti nepatří a nemusí patřit odejít a s díky přijímám veškeré zkušenosti, které učením nabývám.

 

S pokorou přijímám životní lekce jako cestu růstu mé duše.

 

Přijímám ochotu růst a měnit se, moje zkušenosti mají silný pozitivní význam.

 

Život, který si vytvářím, je výpovědí o tom, čím jsem a čím chci být. Uvědomuji si, že život není procesem objevování, ale tvoření. Proto se snažím stát tím, čím chci být, pak vím, čím jsem.

 

VÍRA

 

Věřím svým afirmacím, protože pomáhají vytvářet můj život na Zemi.

 

Život je velmi prostý, vytvářím si své zážitky tím, co si myslím a co cítím. To, čemu věřím o sobě a o životě, se mi taky plní.

 

V co věřím, to žiju.

 

Všechno má svůj smysl a já ho nemusím znát nebo mu rozumět, stačí, když se otevřu a poznání přijde samo, neboť Já Jsem poznání.

 

V mé víře je má síla.

 

Jsem v bezpečí a důvěřuji a naslouchám sobě i ostatním.

 

Já důvěřuji sobě, ty důvěřuješ mě. Děkuji ti za tvou důvěru, děkuji ti za tvou podporu.

 

Ochotně se zbavuji vzorce nedůvěry v okolí a sama sebe. Věřím sobě i ostatním.

 

Dělám se zebe střed svého života, věřím si a spoléhám se na sebe.

 

LÁSKA

 

Miluji se a přijímám tu bytost, kterou jsem, ať už jsem kýmkoliv, stačí to.

 

Jsem milována a hodna lásky.

 

Na světě je dostatek lásky pro každého a Já ji přijímám.

 

Hluboce miluji a celou duší a jsem také hluboce milována a celou duší milována.

 

Miluji sebe a vážím si sama sebe.

 

Jsem hodna lásky. Jsem hodna lásky už jen proto, že jsem. Mé okolí je zrcadlem lásky, kterou cítím sama k sobě.

 

Jsem krásná a hodna lásky.

 

Dostávám a rozdávám lásku na všech rovinách.

 

Projevuji se a jednám s láskou. Jsem láskyplná a soucitná.

 

Přestávám se soudit a kritizovat, miluji se taková, jaká jsem.

 

Několikrát denně se zastavím, otevřu náruč dokořán a řeknu si: Jsem ochotná nechat do sebe vstoupit lásku. Je bezpečné ji nechat vstoupit.

 

Jsem láska. Rozdávám lásku, přijímám lásku. Jsem velmi milována, miluji. Všichni mě milují.

 

Pouštím do svého života lásku a štěstí a žiju takový život, jaký si opravdu přeji.

 

Dávám lásku hluboce a úplně. Hluboce a úplně lásku přijímám. Láska je mou podstatou.

 

Jsem milující a milovaný člověk. Miluji samu sebe, svůj život a zasloužím si jen to nejlepší. V mém životě je všechno v pořádku.

 

VZTAHY

 

Dostávám se do souladu s každým člověkem, věcí a jevem přítomnými v mém světě.

 

Zasloužím si báječný partnerský vztah plný oboustranné lásky, pochopení a podpory.

 

Jsem sama sobě tím nejlepším přítelem.

 

Skvěle vycházím se všemi lidmi, se kterými pracuji.

 

Miluji sama sebe a miluji i druhé lidi, takové, jací jsou.

 

Každý člověk v mém životě je mým zrcadlem.

 

Mám se ráda a vážím si sama sebe, proto přitahuji lidi, kteří mě mají rádi a váží si mě.

 

Mám skvělou, milující a otevřenou komunikaci s každým členem své rodiny, moje rodina je podporující a miluje mě a já miluji ji.

 

Lidé mě mají rádi, když jsem sama sebou, každým dnem je pro mě snazší milovat samu sebe i ostatní.

 

Existují lidé, kteří hledají přesně to, co mám já. Život nás tedy svádí dohromady.

 

Dovoluji ostatním, aby byli sami sebou.

 

Stávám se svým nejlepším přítelem, člověkem, se kterým jsem nejraději.

 

Ostatní jsou má zrcadla, to, co v nich nalézám, mám v sobě. Bezpodmínečně přijímám ostatní, bez soudů, obviňování a očekávání. Tak objevuji kdo jsem.

 

Chápu, že mě ovlivňuje jen to, co si myslím o tom, co druzí dělají. Proto vše přijímám s láskou, soucitem a porozuměním.

 

Stávám se odolnou a pevnou skrze jednání s tvrdohlavými a obtížnými lidmi. I ti, kteří mě kritizují nebo se mnou nesouhlasí mi pomáhají.

 

Dávám všem v mém životě volnost a svobodu prožívat vše, co je pro ně důležité. Má láska a přijetí druhých se mi v každém okamžiku znásobeny vrací zpět.

 

Přitahuji do svého života krásné a milující lidi.

 

HARMONIE, ROVNOVÁHA

 

Každý den se ze mě stává nová a pozitivní bytost.

 

Lehkost na duši je můj přirozený stav.

 

Já jsem ta jediná bytost, která má vládu nad svou náladou. Této vlády  se můžu buď vzdát ve prospěch vnějších okolností, které pak určují moje rozpoložení, anebo ji mohu pevně uchopit do svých rukou a moudře s ní nakládat.

 

Mé pozitivní naladění se šíří všude kolem mě a v mé přítomnosti se daří květinám, zvířatům i lidem. Vše kolem mě se raduje, rozkvétá a prospívá. Má dobrá nálada je silně nakažlivá.

 

Jsem v harmonii se všemi lidmi, místy a věcmi, kteří mě na tomto světě oklopují. Jsem v míru.

 

Volím si rovnováhu, harmonii a mír a plně je vyjadřuji na všech úrovních svého bytí.

 

Soustředím se na svůj vlastní pokoj a vyrovnanost. Všechno ostatní se vyřeší samo. Ať se kolem mě děje cokoliv bouřlivého, zůstávám klidnou a vyrovnanou ve svém středu jako oko hurikánu.

 

Na vyhrocené situace reaguji vždy naprostým klidem.

 

Dávám sama sobě mír a volnost.

 

Jsem klidná a vyrovnaná, protože důvěřuji běhu života a vím, že vše probíhá podle božího řádu.

 

Pokaždé, když se rozčílím, chápu, že je to způsobeno mým nenaplněným očekáváním. Klidu dosahuji tím, že žiji bez očekávání.

 

Uvádím do rovnováhy  mužskou a ženskou  část mého já. Jsem v dokonalé rovnováze  a harmonii. Jsem v pohodě a všechno je tak, jak má být.

 

Jsem v bezpečí. V jádru mé bytosti vládne klid a mír. Jsem v bezpečí a soustředěná, ať jsem kdekoliv.

 

Otvírám v sobě prostor pro pozoruhodnou duševní přehlednost a soustředění.

 

Moje pocity jsou zrcadly mého vlastního myšlení. Smutek a neúspěch jsem si vybrala stejně jako štěstí a úspěch. Mám svobodu zvolit si co chci prožívat. Volím si harmonii a radost.

 

RADOST, ŠTĚSTÍ

 

Zdroj mé radosti leží uvnitř mé duše, mé štěstí stojí nad časem a prostorem, proto ho nemohu ztratit, ani nemůže nikdy skončit.

 

Štěstí je svobodná volba, pro kterou se buď rozhodnu nebo nerozhodnu. Dnes, tady a v tuto chvíli se proto rozhoduji vědomě a svobodně pro radost a štěstí.

 

Mám právo být veselá a šťastná bez ohledu na emoční atmosféru, ve které se nacházím.

 

Otvírám dokořán své srdce a raduji se z vlastního bytí.

 

Raduji se z toho, co mám. Otevírám životu nové dveře. Vím, že na mě čekají nové zkušenosti a já je s otevřenou náručí vítám. Věřím v krásu života.

 

Jsem ochotna prožívat radost v každém okamžiku.

 

Poznávám, že jsem zdrojem svého štěstí.

 

Jen já sama se mohu učinit šťastnou. Dělám se šťastnou a vše dobré je mi poskytnuto v hojné míře.

 

SÍLA, ODVAHA

 

Čím více věřím ve svou osobní sílu, tím více dobra dokážu vytvářet a přijímat.

 

Mám sílu, schopnosti i znalosti na to, abych všechno v životě zvládla.

 

Život mi posílá do cesty jenom takové zkušenosti, které mám sílu zvládnout. Pokud tedy tato zkušenost přišla do mého života, znamená to , že mám v sobě všechno potřebné k tomu, abych ji úspěšně prožila a ještě z ní získala. Každá zkušenost v sobě skrývá odměnu ve formě poznání a duchovního posunu.

 

Mám odvahu být sama sebou. Jsem silná a odolná. Umím se za sebe ozvat a čelit útokům zvenčí. Jsem od přírody silná bytost, pokud se někdy cítím slabá, je to jenom proto, že jsem se dobrovolně vědomě či nevědomě vzdala své síly. Uvědomuji si, že jediné, co mě dělí od mé osobní síly je mé vědomé rozhodnutí. Volím si tedy sílu před slabostí.

 

Má síla je v TADY a TEĎ.

 

Zvládnu vlastními silami všechno, čeho chci dosáhnout. Všechna řešení hledám u sebe. Vím, že se mi podaří jen to, co si skutečně přeji.Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška.

Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.