Solara - Fragment ze Solařin surf reportu na prosinec 2013

03.01.2014 23:44

Solara – Fragment ze Solařin surf reportu na prosinec 2013 -  Konfigurovat a být připraven !

 

Na začátku prosince se zdá, jakoby se naše expresní vlaky do Nové krajiny náhle a lehce zastavily. Cítíme staré náklady, které jsou z našeho expresu odstraňovány. Prvky, které jsme s sebou dlouhý čas nesli, nyní odešly. Necháváme odejít dokončené projekty a staré způsoby bytí.Protože byly tyto staré náklady odpojeny od našeho expresu, máme nyní pocit svobody a lehkosti. Odpojení tolika našich starých nákladů nejen odnáší věci, které už nepotřebujeme s sebou vláčet, ale také nás to odnáší ze staré fáze života. Pomáhá to tomu, aby se všechno dostalo na své pravé místo, abychom byli připraveni na rok 2014.Tak jak jsou naše staré náklady odpojovány od našeho expresu, nové náklady jsou přidávány. To významně mění celou konfiguraci možností toho, co můžeme zažít. Významně to posouvá naše vnímání toho, co je PRAVÉ a PRAVDIVÉ. Znovu to zapne náš vnitřní kompas, aby nás vedl nejpravdivějším směrem a umožňuje nám to vkročit hlouběji do Nové krajiny.

Po celý prosinec probíhá velkolepá nová konfigurace našich vnitřních a vnějších světů.Probíhá to překvapivě hladce a lehce, vypadá to přirozeně a organicky. Získáváme vyšší vnímání a hlubší upřímnost, což nám umožňuje mít rozsáhle širší perspektivu při pohledu na naší Novou krajinu.Prosinec je výtažkem, podstatou energií a zážitků roku 2013. Odhaluje tapetu, kterou jsme vytvořili ze všech vláken, která jsme vnesli do tohoto roku, stejně jako výsledků všech vláken, která byla odstraněna. A to včetně vláken našich bytostí, která byla zachycena v dualitě a musela být odetnutá. Vše, co jsme nechali odejít. Vše Nové, co jsme obejmuli. Pak zbývající vlákna jsou spalována v doutnajících ohních naší prohlubující se Lásky a Pravdivosti, dokud nezáří jako nikdy předtím.
Nyní můžeme konečně vidět onen nový plán, vzhled, který jsme vytvořili na naší tapetě v roce 2013. Některé prvky mohou být pohodlně známé; jiné překvapující ve své výjimečné kráse jiných světů. Naše tapety mohou odkrýt části nás samých, které jsme nikdy předtím neviděli. Můžeme vidět vize našich Pravých domovů, Pravých životů, Pravých lidí a Nového účelů. Naše celá tapeta je daleko krásnější, než jsme se kdy odvážili snít.Prosinec je další mocný měsíc posunu, kdy pokračujeme dál, abychom uvolnili staré a dali dohromady důležité prvky Nového a Pravého. Přestože je to mocný měsíc posunu z našeho starého TADY do naprosto nově konfigurovaného TADY na nové úrovni našeho Nového paradigmatu, dostat se z jedné fáze do druhé není jako chůze holou pouští. Je to spíš jako chůze úrodným zeleným údolím s nádhernými pohledy na hory pokryté sněhem. Je to inspirativní krajina vytvořená tapetou všech zážitků, které nás v tomto roce potkaly.

Prosinec nám přináší více vln a masivních změn. Je mnoho toho, co musíme nechat udělat ve velmi krátké době, a není nám dáno moc volného času na to, abychom to udělali. Místo toho, musíme ukrojit z našich malých kousků času, abychom splnili tyto důležité úkoly, zatímco jsme vprostřed mnoha dalších vnějších důležitých projektů. Celý měsíc budeme na naší super Rychlé Stezce a vše Neočekávané bude silné, náročné na to, abychom vyvinuli větší flexibilitu k přijetí nových situací, které vstupují do našich životů.

Mohou nastat okamžiky, kdy vše ve vnějším světě bude vypadat naprosto utržené a mimo kontrolu, ale dokonce pak neztratíme to, že ve svém srdci víme, že VŠE JE DOBŘE.

Právě teď žijeme uprostřed dvou krajně rozdílných, paralelních realit. Je zde kolabující svět duality, který je každým dnem stále více chaotický, nepříjemný a nenaplňující. A pak je zde také Naprosto úžasnější realita rozpínající se říše Diamantu Neviděného, která obsahuje naprosto Nové paradigma divukrásného Nového světa, který se právě rodí.

V této chvíli mnohé závisí na tom, co považujeme za svoji hlavní realitu. Kterou realitu si vybereme a obydlíme, to určuje naše každodenní zážitky a naší budoucí cestu životem. Pokud nosíme brýle duality, budeme vnímat život velmi jinak, než když je sundáme. Stejné je to s tím, co zažíváme. Na které úrovni žijeme náš život určuje, jestli reagujeme na změny se strachem nebo s nadšením. A to určuje, co v životě děláme a jak to děláme.

Po celý prosinec je zde silný pocit dokončení. Dokončujeme hlavní fázi naší životní cesty, která otvírá scénu nejkrásnějšímu a nejzázračnějšímu Novému začátku. Je čas plně být, dělat a žít, ne plánovat nebo snít nebo litovat čehokoli, co se až do teď neuskutečniloJe čas žít Pravý život bez dalších výmluv. Je čas přivézt k životu naše Nejdivočejší sny tím, že si zvolíme žít je teď. V prosinci se připravujeme, vnitřně i zevně, na mohutné změny a obrovský pohyb vpřed do naší Nové krajiny přicházející v roce 2014. Příští rok začíná celý nový cyklus, s rozsáhle novými úrovněmi porozumění, vnímání a zážitků.

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na prosinec 2013. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.