Malý fragment ze Solařina Surf reportu na březen 2015 - Vtrhnout do opravdového života

05.04.2015 18:05

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na březen 2015 - Vtrhnout do opravdového života

Nyní, když jsme dokončili velmi mocný čtyřměsíční MEGARESET, mocné NOVÉ NAHOZENÍ, můžeme začít vidět významné změny, které nám to přineslo. Mnohé z našich hluboce zakořeněných nevědomých způsobů chování uvnitř nás se změnilo a naše automatické emocionální odpovědi  byly jasně vidět a byly vyčištěny. Houževnatě a důkladně jsme vypleli neopravdovost, kdekoli jsme ji našli. Jsme více sladěni s naší Pravou, Opravdovou Cestou, než kdy dříve.

 

To v nás vytvořilo novou otevřenost. Naše dřívější obavy, pochyby a strachy byly odstraněny.To nás osvobozuje, abychom mohli tvořit nové Pravé Životy, životy, po kterých jsme vždy toužili. Jak hlouběji obydlujeme Novou Krajinu, poskytuje nám to více všezahrnující úroveň opravdového pohodlí, než jsme po velmi dlouhou dobu mohli pocítit. Zjišťujeme, že nemusíme vystrašeně hltat Vzduch, který Můžeme Dýchat, jakoby měl náhle zmizet, neboť tu má zůstat a my taky.

V březnu se všechno jemněji zaměřuje. Všechno se naplňuje novou životní silou. Jsme naplněni novou vitalitou. Nová Čerstvost proniká vším kolem nás. Je to jako jít k očaři pro nové brýle. Čočky jsou zase změněny a přizpůsobeny a jemně vyladěny, dokud neuvidíme všechno jasněji.

 

Březen je silný měsíc vstřebávání a začleňování zásadních změn, které jsme zažili během MEGA NOVÉHO SPUŠTĚNÍ, RESETU. Tyto změny se stanou novými základy na nichž stojíme. A tak sloužíme jako živoucí příklady toho, jak obydlet Novou Realitu.

 

Pokud jsme to ještě neudělali, je čas kurážně vypracovat novou stezku. Jít naším Pravým Směrem, tam, kde budeme mít neoddiskutovatelně největší úspěch. Je čas použít odvážné změny, nevyzkoušené nové metody, nespoutanou tvořivost a divokou inspiraci, když zakotvujeme více z naší nové, opravdové vize do všech stránek našich životů.

 

Mnoho projektů, které dlouho stály, bude tento měsíc dokončeno. Obtížně řešitelné situace budou nyní buď pozvednuty na novou úroveň, nebo se rozhodneme od nich úplně ustoupit. Probíhá hodně ladění a zjemňování, pročišťování, jak v nás tak v našem prostředí. Zvažujeme všechno na váhách Opravdovosti, a pokud něco není Opravdové, Pravdivé, hned se to vyhazuje.

 

Jsou odhalovány nové tvořivé vize, které nám ukazují to, co jsme dříve neviděli. Mnoho prvků Nové Reality vyraší na povrch, jako na jaře nové narcisy, dlouho předtím spící pod sněhem.Konečně můžeme vidět, co jsme dlouho sázeli. Jsme velmi ujišťováni, že naše rostlinky jsou stále živé a právě rostou. Možná nebude doba sklizně, ale je čas, kdy jsou vidět nové prvky, které budou součástí naší budoucí sklizně. A to, co vidíme, se nám líbí!

 

Tento nádherný, široce tvořivý měsíc obsahuje silnou, téměř výbušnou, pučící energii. Přehrada se prolomila a mnohé z toho, co nás drželo zpátky, je smeteno. Řítíme se do živoucí živosti, do novoty, do větší Opravdovosti, do rozšířené  jasnosti, do čerstvosti čerstvě zelené Nové Krajiny, do Větší Lásky, do otevřenosti, do svobody.

 

Zároveň, se výbušně otvírají dříve zkostnatělé kapsy duality. Ve vnějším světě je temný vědeckofantastický scénář založený na strachu, který se nás snaží vtáhnout do svých rozladěných pout, ale my se prolamujeme ke svobodě a odmítáme nadále krmit iluzi duality.

 

Během března budeme mít pocit, jako bychom letěli vzduchem s oběma nohama na zemi. Novou energii bude možné vnímat myslí i smysly a bude živě živá. Je čas podniknout jasnou, rozhodnou akci k tomu, abychom se přesunuli hlouběji na naše Pravé Místo.

 

Začleňme významné změny a zvýšenou Opravdovost, kterou jsme zažili, do všech oblastí našich životů. Pojďme ještě hlouběji do Nové Krajiny a ukotvěme Novou Realitu.

 

Solara

www.nvisible.comPro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.