Malý fragment ze Solařina Surf reportu na červen 2015 – Velká konvergence

07.07.2015 17:16

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na červen 2015 – Velká konvergence

V květnu jsme zažívali hodně posunujících se šablon. To vytvořilo nové trhliny ve Způsobu, jak věci bývaly. Tato nová otevření umožňují nečekané výjevy a kvantové průlomy. To začíná právě na začátku tohoto měsíce. S naším radikálním posunem perspektivy jsme schopni vidět větší část Nové Krajiny, než se nám kdy snilo. To nám umožní posunout se během druhé poloviny června, jak se blížíme k Velké Konvergenci, s důvěrou a sebedůvěrou vpřed.


Následování naší Moudrosti, Vědění Srdce nás vždy zavede do nečekaných směrůOdnese nás to daleko za naši zónu pohodlí. Roztahuje to hranice našich předchozích omezení, až dokud se nakonec nerozevřou. Toto exponenciálně rozpíná naše schopnosti, které jsou  od nás samých neoddělitelné, a naši tvořivost. To vyžaduje, abychom dělali věci, které normálně neděláme. A činí nás to pravdivějšími a opravdovějšími, než si jsme momentálně schopni představit.


Žít na Nové Cestě vyžaduje, abychom  riskovali a nevěděli, zda dosáhneme kýženého výsledků našich akcí. Vyžaduje to, abychom byli v pohodě při NEVĚDĚNÍ (zadobře s NEVĚDĚNÍM).Vyžaduje to také, abychom podnikali rozhodné akce, abychom se tam dostali, a zároveň vložili do toho, abychom se tam dostali, celé své bytosti a velké úsilí. Tak se dostaneme do svého Správného Směru a nalezneme svůj Pravý Domov a Pravé Lidi.


Je cítit, že tento měsíc je velmi čerstvý a čistý, jako bychom všichni právě prošli myčkou aut a byli důkladně oškrábáni a vyleštěni do zářivé patiny zevnitř i zevně. Je zde mocná vlna čisté nové energie a pocitu stoupajícího nadšení pro věci, které ještě nevidíme. Je zde hluboký vnitřní klid protkaný mnoha akcemi. Cítíme se celistvější a více v rovnováze. Vynořují se nové pravdivější části našich bytostí a je cítit, že jsou přirozené a dobré.


V červnu uvidíme daleko jasnější obrázek naší zkrášlené Nové Krajiny. A začneme plánovat přesun do této Nové Krajiny, spíše než jen její návštěvy. Červen nám dává jasný přehled o několika příštích měsících. Tento měsíc urazíme poslední míle našich Posledních Mil.


Červen mění hru života, kterou hrajeme. Přidává do hry nové prvky, mění pravidla hry a mění náš přístup ke hře, stejně jako způsob, jakým ji hrajeme. Vše se stává nekonečně vážnějším a opravdovějším, ale je cítit, že je to daleko více přirozené a hluboce naplňující.


Zvětšuje se oddělení mezi „realitou: vytvářenou médii a tím, o co ve světě opravdu jde. Je nás stále více, kdo už nevěříme tomuto vyráběnému pohledu na realitu a jsme nyní schopni číst mezi řádky a vidět pravdivý obraz toho, co je Pravá Realita. To je důležitý a nezbytný krok k tomu, abychom plně vykročili svobodní ven z duality.


Několik měsíců narůstaly energie k červnové Velké Konvergenci. Červen nás žene k Velké Konvergenci se zvyšující se hybnou silou, umožňuje nám dokončit mnoho, dlouho stojících projektů, osvobozuje nás, abychom mohli plně obydlit Novou Krajinu jako nikdy předtím.


Mnozí z nás se cítí silně nuceni  stát se součástí této Konvergence, přestože možná zatím nevíme proč nebo dokonce jak to uděláme. Můžeme cítit pohon, který nás nese vpřed s obrovským nadšením, přesto nejsme schopni popsat, co se může stát, jakmile Konvergence nastane. Na Velké Konvergenci je něco epického a majestátného!


Tato Konvergence přinese mocný kolektivní posun, který může pro některé znamenat naprostou změnu života. Mnohé prvky našich životů naskočí s naprostou správností tam, kam mají. Spojí nás to s našimi pravými souřadnicemi. Sjednotí nás to s našimi Pravými Lidmi a Pravými MístyPonoří nás to do nádherných energií Nové Reality a odhalí to naše nové stránky.


Vrchol Velké Konvergence je 30. června, během aktivace Srdce AN v Peru (Náhodou je to také datum vzácné Konjunkce Jupitera a Venuše). Ale nemusíme být v Peru, abychom to zažili; bude to cítit po celém světě, ucítí to všichni ti, kteří jsou naladěni na Vědění Srdce. Tato Velká Konjunkce je součástí dvouměsíčního procesu v červnu a červenci, kdy se budeme scházet s těmi správnými lidmi na správných místechPotom vážně začne přesun na Správné Pravé Místo.


Energie Konvergence budou plně působit do poloviny července, kdy začne naše Vynoření se z Konvergence. V srpnu budeme svazovat volné konce a spojovat dohromady oddělené zlomky našich bytostí. V září vstoupíme na neznámé území, protože tento měsíc nám předkládá zářivou Novou Krajinu, na níž nyní můžeme začít sázet semínka našich Pravých Životů a začít obydlovat Nový Svět.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.