Malý fragment ze Solařina Surf reportu na červenec 2015 – Energie konvergence

08.08.2015 11:13

 

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na červenec  2015 – Energie konvergence

 

Velká konvergence 30. června nám přinesla mocný kolektivní posun, který mnohým z nás naprosto mění život. Nepřinesl nám jen obrovské probuzení z naší zabydlené samolibosti s jakou si libujeme ve starých způsobech života, ale také mocný příliv Nové Reality. Energie Velké konvergence budou mocně cítit až do poloviny července. Během tohoto období jeden po druhém odskočí mnoho připínáčků, které nás připevňovaly k našim starým životům a ukotvovaly v dualitě.

 

Velkou konvergencí jsou do našich životů přinášeny vlny nových informací. Tyto nové informace pocházejí z naprosto nové úrovně a jsou něčím, k čemu jsme předtím neměli přístup. Některé z nich pocházejí z nejhlubších zákoutí našich Zapečetěných objednávek a odhalují další podrobnosti našeho Pravého Účelu a Pravého Směru. Mnozí z nás konečně spatří umístění svých Pravých Domovů. To je informace, na kterou jsme čekali.

Jak splétáme dohromady zářivá vlákna našich bytostí, vstupujeme na novou úroveň celistvosti a povýšené Opravdovosti, která se stává naším vlastním jádrem sebe více než kdy předtím. Naše srdce se nezměrně rozšířila a prohloubila, a to nám poskytuje rozšířený pohled na naše životy a na Novou Krajinu, tu, kterou jsme dříve neviděli. S touto rozšířenou perspektivou a prohloubenou Láskou se zviditelnilo více neviditelného. To odhaluje, jaké máme udělat úpravy kurzu a jak změnit cestu, které prvky, které již pozbyly své platnosti, jsou připraveny k tomu, abychom je nechali odejít, a které potřebujeme, abychom dále rozvíjeli svůj úhel pohledu, abychom lépe viděli, o co skutečně jde.

 

Kolem poloviny července, když se začneme vynořovat z Konvergence, budeme mít spoustu práce s použitím těchto nových energií ve všech oblastech našich životů. V tu dobu mnozí z nás podniknou nějakou akci, naskočí do ní, abychom mohli plně obydlet Novou Realitu.

Zařazení na jinou rychlost a otočení kol nyní spouští proces, ve kterém mnoho prvků našich životů naskočí na určité místo s ohromným pocitem správnosti. Toto rozpouští všechny naše předchozí zajížďky, a  přitom nás to znovu spojuje s našimi pravými spolupracovníky. Sjednocuje nás to s našimi Pravými Lidmi a Pravými Místy. Ponořuje nás to do výjimečných energií Nové Reality a sjednotí nás to s novými stránkami našich bytostí, a zároveň nás to učiní pravějšími a opravdovějšími než kdy dříve.

 

Velká konvergence nám přinesla zhroucení starých časových linií. Vynoření se z hroutících se starých mřížek Času a Prostoru do Nových Časových linií nás pohání do naprosto změněné nadpřirozené Nové Reality, která je plná rozvoje a bezčasového potenciálu. Čas a prostor se stávají elastickými a tekutými. To se děje současně ve všech Světech uvnitř Světů. Jak se rozpínáme ven do větší Pravdivosti, zakládáme zcela nová energetická vlákna našich bytostí, nakonec spletená dohromady, ale silnější než kdy dříve.

 

Červenec představuje ještě další Přechodovou Zónu, ve které máme vstřebat a začlenit do sebe nové energie, které jsme přijali z Aktivace Srdce AN a z Velké konvergence. Červenec bude měsíc, kdy budeme znovu stanovovat své priority a zjemňovat a čistit vše do velké Opravdovosti.Je čas rozpoznat a propustit všechny staré vzorce, které nás udržují v našich starých životech, abychom je konečně mohli nechat odejít a pohnout se dál. A je čas začlenit Novou Realitu do svých každodenních životů.

 

Jak připínáčky duality odpadávají ze svých starých míst, všechno kolem nás je znovu přeuspořádáno a přenastaveno, aby to souznělo s Novou Realitou. Je to podobné jako být ve vesmírné lodi, když všechno kolem nás se dostává do stavu beztíže a odplouvá ze starých umístění.

Mnozí z nás mají učinit důležitá rozhodnutí, zvláště poté, kdy ze svých míst odpadnou staré připínáčky. Je životně důležité, abychom dělali vědomé volby a vědomá rozhodnutí, spíše než kvapně sbírali staré napínáčky ze země připínali je k nejbližší, snadné příležitosti, která se ukáže. Prostě nemůžeme učinit konečné rozhodnutí nebo udělat to, co od nás očekávají ostatní, pokud to není sladěné, srovnané, s tím, co hluboko uvnitř sebe víme, že je pravda. Je čas dát všechny staré připínáčky stranou a plně se naladit na kompas našeho Vědění Srdce.

 

Z tohoto výhodného bodu jsme schopni jasně vidět, jaký druh života bychom nejradši vytvořili. Naše Pravé Životy začínají být viditelné a nyní je čas je projevit, zhmotnit ve hmotném. Když tak činíme, můžeme shromáždit nové připínáčky, vyrobené z jiskřivých kovů jiného světa, prodchnuté Čistou Pravou Láskou a začít se vědomě ukotvovat v Nové Realitě, jeden připínáček po druhém. Děláme to s Láskou, Zaměřeným Úmyslem, Záměrem, s Odhodláním a Oddaností, s Odvahou, Tvořivostí, Úsilím, Akcí a s plným Závazkem. To je potřeba, abychom zhmotnili své Pravé Životy.

 

Energie AN se nyní šíří po planetě jako vlnky po jezeře. Energie AN nám přinášejí Čistou Pravou Lásku, naplnění našich Nejdivočejším Snů, mocné vlny tvořivosti a velké krásy. AN nám dává hlubokou útěchu žití životů, které výborně odrážejí, kdo jsme, a pocit, že opravdu jsme v náš Pravý Čas na našem Pravém Místě. AN přináší naplnění na našich nejintimnějších osobních úrovních. Můžeme současně sloužit své Jedné Bytosti a planetě v širším měřítku, než jsme kdy snili, že bude možné.

 

Solara

 

www.nvisible.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.