Malý fragment ze Solařina Surf reportu na duben 2014 – Silně nabitá A Mu´a

11.05.2014 21:23

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na duben 2014 – Silně nabitá A Mu´a

 

Tento měsíc, nově naplněný silně nabitou energií ‚A Mu’a*, která nás posune vpřed rychlostí světla. Je to Obnovený – Dobitý – Přetvořený – Pochopený – Posílený a Uvolněný měsíc ‚A Mu’a. My všichni jsme dostali neslýchanou příležitost přetvořit naše životy tak, aby dokonale odrážely naši pravdu, naše skutečné já. Z tohoto důvodu se potřebujeme vědomě rozhodnout, zda necháme vzniknout novému světu v pravdě uprostřed umírajících plamenů duality, anebo budeme pokračovat ve vyšlapané cestě. Potřebujeme se vědomě rozhodnout, jestli plně osídlíme Nový Svět, anebo zůstaneme u starých životů duality. Na co se soustředíme, nebo čemu budeme věnovat pozornost, do čeho dáme energii a prostředky?

 

Duben stáhl naší pozornost hned od prvního dne, kdy vzniklo zemětřesení v Chile o síle 8.2 a pak další den následovalo zemětřesení o síle 7.8. Tyto události nás postavily do vysoké ostražitosti, což je správná poloha, kde bychom od dubna měli být. Je to zvláště silný měsíc ‚A Mu’a s vysokou potencí. I když ve vzduchu vnímáme nesporný pocit nestálosti, jako že se může stát kdykoliv cokoliv, nebojíme se a místo toho cítíme nesporné vzrušení a zároveň bdělou opatrnost.


Jeden z největších úkolů je přestat si myslet, že dualita má nad námi vládu a čím dříve to uděláme, tím dříve přestaneme být zaháčkovaní. Tj., kde se pásma pokřivení – strach, oddělenost a nejistota usadily a to je doba, kdy se cítíme energeticky vyčerpáni.

 

Dualita existuje jen proto, že v ní lidé věří. Je to tak, i když se dualita tváří extrémně skutečně. Je to víra lidstva v dualitu jako převládající realitu na Zemi, která poskytuje dualitu i s jídlem. Dualitu udržujeme při životě vlastní energií a světlem.

 

Jakmile vytáhneme niť našeho bytí z tapisérie (obrazu) duality ven,  uvolní se tak všechny ostatní vetkané nitě. Toto rozložení dovolí ostatním nitím, aby se snáze vyvlékly. Tak, jak se mnozí z nás zbavují  ostatních nití, vzorec tapiserie duality se významně mění. To, co bývalo vojenským tankem, se nyní stává květinou – co bylo strohým černo-bílým modelem, representuje opak mezi „Dobrem“ a „Zlem“ a nyní se transformuje do mandaly symbolizující Jednotu.

 

Mnoho práce se děje na  úrovni uvolňování a odstraňování našich starých základních kamenů. Jsou to ty základní části duality, které byly ‚zabetonovány‘ do našich starých základů na velice dlouhou dobu. I když jsme si předtím  neuvědomovali jejich přítomnost, měly na nás silný vliv. Až nyní jsme konečně zjistili, že nejsou tím, kým skutečně jsme. V březnu se tyto staré základy v nás začaly uvolňovat, asi stejně jako se jemně uvolňuje zub v ústech.


Jakmile získáme přímou zkušenost s energiemi Nové Reality, zatvrdlý cement držící naše základové kameny na místě, se začne rozpouštět. V této chvíli se může stát, že budeme muset odolávat silným vlnám hlubokého smutku. Je to proto, že malta, která tak dlouho držela tyto základové kameny, je složený z našich starých smutků, zklamání, strachů a trápení.

 

Mnozí z nás vstupují do tohoto měsíce přecitlivělí, hluboce vyčerpaní a vypjatí daleko za naše hranice. Hned jak duben začal, zátěž se nadlehčila a začali jsme se s velkou radostí nořit hlouběji do Nového Prostředí. Duben je jistě impozantním měsícem z mnoha důvodů. Po drsném a stresujícím březnu, jako kdybychom procházeli cestou posetou překážkami v podobě kopců, existuje silný pocit, že jsme nějakým způsobem zašli za roh a namířili přímo do  úžasného nového světa.


Přestože momentálně plaveme v silném „A Mu’a“ je nutné tento měsíc vynakládat obrovské úsilí. Není to čas na to, abychom zůstali sedět na místě a čekali, že se něco stane – tak se většina z nás nedostane tam, kde bychom chtěli být.  Je to čas k AKCI! I pokud jsme pracovali měsíce obzvláště pilně, tempo se zrychluje absolutně nečekaně tento měsíc a bude potřeba ještě většího úsilí. Objevíme, že jsme schopni dokázat mnohem víc, než dříve. Duben žádá, abychom zapojili celé naše bytí.

 

Startovní brána je nyní široce otevřena a naši kouzelní Větrní Koně začínají cválat. Na svém hřbetě nesou proslulé přání v podobě klenotu (Mani Stone), přinášejí úžasnou příležitost tvořit nově Život v pravdě a manifestovat naše Nejodvážnější Sny. Průlomy jsou všude kolem nás. Jeden z důvodů proč jsme tak radostní je proto, že nyní už víme, že neuháníme sami;  máme pevné nekonečné stádo Divokých Snů rozšířené po celé Planetě a cváláme jako Jeden.

 

* A Mu´a  je slovo rapanuiskeho jazyka, které znamená JÍT VPŘED

 

Solara


www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na duben 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.