Malý fragment ze Solařina Surf reportu na duben 2015 - Vynořuje se aktivovaný a živý!

06.05.2015 06:25

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na duben 2015 - Vynořuje se aktivovaný a živý!

4. dubna, během Úplňku/ Zatmění Měsíce jsme prošli novou energetickou bránou a cítili jsme okamžitý posun energie. Cítili jsme se, jako kdyby z nás najednou někdo sundal peřinu plnou mlhy, aby SE odkryla jiskřící nová krajina. Tato energetická brána byla významným ukazatelem toho, že NENÍ CESTY ZPÁTKY, ŽÁDNÉ DOLŮ, ŽÁDNÝ NÁVRAT. I když jsme nemohli tuto bránu vidět, přesto jsme ji silně cítili.

 

Touto otevřenou branou je daleko lepší výhled, s ostřejším zaměřením a jasnějšími, živějšími barvami. Všechno bodá a štípe lepší Opravdovostí. Jakmile jednou do této rozšířenější oblasti Nové Krajiny vstoupíme, přirozeně odpadne velká část naší staré krajiny a starých životů.

 

Dosáhli jsme nového stádia naší blížící se Konvergence, blížícího se Sblížení. Přestože Konvergence nenastane do konce června, už nyní nám o tom naše Vědění Srdce (v Srdci) posílá náznaky. Mnozí z nás cítí volání Konvergence a zatím ještě nevědí, o co jde.

 

Zároveň s tím, jak se posouváme blíž ke Konvergenci, jsou někteří lidé odstředivou silou odváděni z našeho života. V některých případech je to proto, že začínáme osidlovat Novou Realitu a oni si volí zůstat v dualitě. Ale to neplatí o každém.

 

Někteří lidé, kteří jsou odvádění odstředivou silou z našich životů jsou blízcí přátelé, které milujeme a také oni milují nás. Neztratili svou cestu ani se nezasekli v dualitě. Ale energetické spojení mezi námi se rozpouští. Často to vypadá, cítíme, jako když na sebe voláme skrz stále se rozšiřující prázdnotu. Vše, co slyšíme je prázdná ozvěna… ozvěna…. ozvěna. A pokaždé,  když zavoláme, zdají se být dál a dál.

 

Duben  nadělí mnohým z nás novou plátěnou peřinu. Žádá nás, abychom  objevili, jaký druh života opravdu chceme. Dostáváme příležitost naprosto znovu vymyslet své životy na úplně novém plátně. Právě v tuto chvíli je nejdůležitější vynést ven naše rozšířené zaměření a ŠIRŠÍ POHLED.Rozhodně nechceme jen přenést svůj starý život do nového prostředí, protože, kdybychom tak učinili, ztratili bychom možnost udělat kvantový posun do Nové Reality. Je také důležité, abychom se nesnažili zaplnit naše čisté plátno bezvýznamnou skládankou, jen abychom tam něco dali, aby to nebylo tak prázdné. Vše, co na ně dáme, musí být ultra opravdové a pravé.

 

V dubnu je silný prvek Vidět Neviditelné, který nám umožňuje jasněji vidět mnoho dříve skrytých a nepravdivých prvků uvnitř v našich bytostech, ve vnějších životech i v celé šíři světa. Kořen „problémů“ světa, jejich zdroj, se stává jasnějším. Vidíme, jak si síly chamtivosti a korupce usurpují světové vlády, podniky a finanční systémy. Začíná být zřejmé, že to nemůžeme napravit tím, že budeme pracovat uvnitř systému. Proto je naléhavě nutné vytvořit kotevní body Nové Reality –  Vatry Opravdovosti, jako je Srdce AN v Peru.

 

Duben je mocný měsíc, kdy se pro mnohé z nás otvírá velká brána. Začíná v období, kdy budeme uzemňovat a upevňovat velkolepé změny, které jsme zažili. Nyní je čas, abychom si ještě více zvykli na živé barvy naší Nové Krajiny a nechali je, aby naplnily celou naší bytost, když přijmeme Novou Realitu za svou převládající realitu. Abychom používali svou nově získanou moudrost a vědomou pozornost na všechny části svých každodenních životů. A plně přijali, že nyní je čas, kdy musíme začít žít Opravdové Životy jako Opravdoví Jedinci.


Blížíme se ke konci cyklu, ve kterém dokončíme některé hlavní úkoly. Někteří z nás se budou připravovat na to, že nechají odejít stará zaměstnání a vztahy. Dlouhodobé projekty se konečně dokončí. To nás osvobodí, abychom se mohli plnou rychlostí vydat naším Pravým Směrem, nebo, pokud už správný směr máme, tak upevnit a vyčistit to, co jsme stvořili.

 

Jsme nyní oficiálně v Pásmu, kde není ŽÁDNÉ DOLŮ – ŽÁDNÉ ZPÁTKY, a odsud dál je to pro nás trvalé místo, kde máme být. Často cítíme tekoucí písky pod svýma nohama a učíme se okamžitě vidět pevné body Opravdovosti, které se objevují kvůli stabilitě. Také zjišťujeme, že už déle nemůže být náhodné to, kam  dáváme svou energii; vše, co děláme, musí být absolutně PRAVDIVÉ.

 

Po celý měsíc budeme projasňovat svou novou cestu a tvořit nové způsoby, jak zhmotnit co nejopravdovější životy. Dostaneme mnoho náznaků a klíčů, které nás povedou naším Opravdovým Směrem. Nová spojení a vzrušující příležitosti se z čistajasna objeví. Solara
www.nvisible.comPro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.