Malý fragment ze Solařina Surf reportu na květen 2014 – Hlouběji do pravé krajiny

08.06.2014 20:27

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na květen 2014 – Hlouběji do pravé krajiny


Vstupujeme do května a cítíme se, jako bychom prošli obrovskou bouří a skončili v dříve neprozkoumaném prostoru Nové Krajiny. Cítíme se skrz naskrz pročištění, napůl průhlední, bez staré kůže a naprosto noví. Skoro všechny naše staré základní kameny jsou pryč. Uvolnili jsme staré mocné zvyky. Mnoho omezujících prvků našich starých způsobů, jak dělat věci, prostě zmizelo. Vypadá to, jakoby velká část minulosti byla vymazána a zářivé sluneční světlo Nového proudí dovnitř a všechny barvy jsou pod jeho svitem jasnější, čistší a pulzují životem víc než kdy dříve.

Dubnové mocné kosení A Mu´a pročistilo cestu květnu, aby mohl vstoupit s novým světlem, plný tvůrčích možnosti bez hranic. Skryté talenty jsou aktivovány. Naše vztahy odkrývají hloubky dříve neviděné. Nyní máme silně jasno o pohybu vpřed do našeho Pravdivého Směru. Tvoříme Nové každý den, tak jak se „probouzíme“, spíše než abychom se každý den budili a znovu tvořili tu samou starou realitu, která je již po datu expirace, má již prošlou platnost. Všechno vypadá, jakoby to bylo čistě umyto, jako po velkém dešti, či deštné bouři.

Jak je Nové Paradigma stále hlouběji ukotveno ve fyzickém světě, konečně vidíme některé plody našeho úsilí. Nové a Pravdivé je stále více vidět. Vypadá to, jako bychom dosáhli nového vnitřního bodu odpočinku, místa uvolněného klidu, který jsme dříve necítili. Jsme naplněni pocitem čerstvosti, divů a nadšení, neboť můžeme ve vzduchu všude kolem nás cítit NOVÉ, hmatatelně živé a vibrující povýšenou láskou a opravdovostí.

V květnu nám konečně bude dána doba integrace, velmi zasloužená a dlouho potřebná. Nyní se můžeme dobře podívat na naše velkolepě zrevidované, hluboce překalibrované, naprosto vyčištěné a rozsáhle rozšířené vnitřní a vnější krajiny. Můžeme cítit významný posun, který se odehrál v planetárním kolektivu, otevřenost a připravenost ke změně, kterou nyní má. Jak se blíže seznamujeme s velkým množstvím průlomových věcí, které jsme zažili v dubnu, můžeme začít tyto významné změny začleňovat do našich životů čistou, rozhodnou akcí.

To, že nám byl dán čas pro začlenění, vstřebání a uzemnění neznamená, že budeme v květnu jen tak sedět a mít spoustu volného času. Je stále hodně co dělat a žádá si to naše plné úsilí. Ale je zde nová vlna energie a světla a lehkosti, která činí všechno lehčím. Tato doba volá po extrémní pozornosti, kterou máme věnovat myriádě nejmenších detailů. Neustále musíme vetkávat VŠE CO JSME do naší nové tapiserie. Potřebujeme vyjádřit svou Pravdivost ve svém každodenním životě. Všechny naše společenské interakce musíme dělat jako autentické, pravdivé bytosti. Zároveň musíme neustále přizpůsobovat naše tkaní neustálým posunům a změnám světa, který je ve velkém nepořádku agónie obratu od duality k Jednotě, a vyrovnávat jej s ním.

Květen bude občas divokou jízdou s otřesy a šokujícími událostmi, na které jsme si už zvykli. Mnoho mezinárodních, národních, místních a osobních situací se přibližuje ke kritickému bodu. Stále jsme jimi otřásáni až k jádru, svému středu, a svět také. Mnozí z nás stále ještě procházejí otřásajícími situacemi a více lidí opouští planetu.

Mnozí z nás již nestojí na svých starých základech. Přesunuli jsme se k základům našeho nového Opravdového Života. Tento nový základ se zdá o hodně pevnější a reálnější. To nám umožňuje cítit se více uzemnění, než jsme po dlouhou dobu byli. Probíhá nová úroveň prohloubení, prohloubení naší lásky a našeho soucitu, prohloubení našeho vzájemného spojení s ostatními.

Tvořivost, inspirace a zábava jsou silnými prvky května. Povezeme se na masivní tvořivé vlně, budeme na ní surfovat, a naše tvořivost nám přinese mnoho nových a odlišných nápadů, abychom našli řešení našich problémů. Budeme tvořit nové metody, rozvíjet nové dovednosti a dělat věci o hodně jinak než dříve.

Je čas převzít plnou odpovědnosti za to, abychom stáli v naší Pravdivosti. Tento proces, kdy se Znovu Setkáváme se Sebou Samými a Navracíme se k tomu KÝM SKUTEČNĚ JSME, začíná v nás samých. Je to počáteční bod pro všechno, co má přijít. Musíme neustále být Pravdivými Jedinci a vnášet tuto pravdivost do světa, kdekoli jsme. A pak přeložit naší vnitřní Pravdivost do vnější akce.

Solara

www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na květen 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (
www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.