Malý fragment ze Solařina Surf reportu na květen 2015 – Konečné míle, Nové začátky

04.06.2015 13:29

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na květen 2015 – Konečné míle, Nové začátky

Navzdory vnějším úkazům, se rozpouští ztvrdlá zkostnatělost, která dlouho držela dualitu na svém místě. Děje se tak každý den a podobá se to stálému tání ledovců. Jak se zkostnatělost duality ztrácí, všechno potřebuje přizpůsobení, srovnání a překalibrování, Musí se provést čistka usazenin duality a musejí být vyčištěny. Toto uvolňování duality způsobuje, že tektonické desky po celé planetě se přesouvají do nových pozic. To probíhá jak na vnější úrovni v zemské kůře hmotné Země, tak uvnitř nás.

 

Přes toto všechno volá Pachamama, naše Matka  Země, abychom jí věnovali pozornost. Hlasitě říká: „Jsem reálná síla, kterou nelze ovládat nebo vlastnit. Jsem reálná síla, která s vámi bude pracovat, aby vše vrátila zpět do rovnováhy a zrodila Nový Svět.“ Ukazuje nám, kdo má opravdu všechno na starosti, prostřednictvím zemětřesení, sopek, ohňů a záplav. Neustále očišťuje planetu od všeho, co není pravdivé. Tato aktivace Pachamamy nám přibližuje její přítomnost; její spoluúčast na tomto novém rození jí činí ještě drahocennější.


V této době probíhá odmaskování všeho, co je založené na dualitě. Objevujeme, že velká část nerovnováhy, kterou vidíme, nepochází z normální lidské chamtivosti a demoralizace a poškození, ale že má kořeny v něčem daleko zákeřnějším. Proč byla Země učiněna neobyvatelnou pro lidský život? Proč jsou hubeny rostlinné a živočišné druhy? Proč je naše strava otrávena? Proč je naše obloha poseta pruhy chemtrails? Proč jsou tajné schůze těch, kteří to dělají? To vše zdůrazňuje kritickou důležitost toho, aby Nová Realita byla ukotvena co nejrychleji.

 

Máme zde úžasnou divokou dobu plnou výzev, kdy nový život tryská z tlejícího kompostu starého světa. A je životně důležité, abychom se nezaměřovali na umírající svět duality, ale na čerstvý Nový Svět, který se vždy vynořuje!

 

Květen je měsíc změny kurzu, nového zakořenění, nových cest, akcí a pohybu vpřed. Pohyb vpřed se právě začíná zrychlovat. Jak se blížíme k Velké konvergenci června a července, mnohé prvky začínají zapadat na svá místa. Nejenže nám Velká konvergence přinese semknutí se správnými lidmi na správném místě, ale pak začne náš přesun na naše Pravé Místo být vážný.

 

Je zde zvýšený pocit, že jsme zase znovu v Posledních Mílích. Jako vždy, když finišujeme, jsou zde okamžiky, kdy jsme překonáni velkým vyčerpáním, jako když prostě nemůžeme udělat další krok. Přesto víme, že nelze přestat. Jediná cesta, jak projít, je pokračovat v chůzi, dokud není všechno uděláno a na správném místě. Je to jako porodit dítě, nemůžeme se najednou rozhodnout, že budeme radši dělat něco jiného. Dítě musí ven, není jiné volby, a musíme tomu věnovat veškerou pozornost.

 

Zároveň cítíme rostoucí nadšení. To proto, že naše Poslední Míle jsou prodchnuty mocnými Novými Začátky. Už to není o tom, že „Dokončení starého nás osvobodí pro to Nové.“, ale spíš o tom, že „Dokončení toho, co je před námi, rodí infrastrukturu, základní systémy a služby Nového!“Jsme osvobozováni od minulosti, abychom se mohli vydat plnou rychlostí Pravým Směrem. Nebo pokud už tam jsme, upevnit, utřídit a vyčistit to, co jsme doposud vytvořili. Několik dalších měsíců je posledními stahy k novému zrození.

 

Květen nám přinese několik zčeřených příbojových vln, proložených obdobími relativního klidu, kdy všechno plyne hladce. Jak se vezeme na několika vlnách najednou, zažijeme příležitostná otočení a obraty Nečekaného.

 

Mnozí z nás cítí, že se v květnu může stát něco velkého. Nejen osobně, ale na širší úrovni. Je zde pocit velkého sladění, vyřešení naší minulosti a opětného zapnutí našich vnitřních kompasů směřujících k našemu Pravému Směru. Přistáli jsme v Nové Realitě a učíme se, jak zde fungovat a jak se sladit s novým rytmem v novém druhu proudu o jiné intenzitě. Zároveň, aby příroda následovala nový rytmus, probíhají zemské změny, o kterých jsme věděli, že přijdou, protože Matka Země se této přeměny také účastní.

 

Právě teď lidstvo zažívá masové probuzení nečekaného rozsahu. Probuzené lidstvo se vydalo na pochod. Začínáme přebírat zodpovědnost přirozeným, čistým způsobem. Radostně kráčíme vpřed jako Opravdoví Jedinci svým Opravdovým Směrem. Dáváme volnost své tvořivosti, aby zrodila Nový Svět. Scházíme se jako Jedna Bytost. Vytváříme mocné momentum LÁSKY pro nesmírně důležitý kolektivní posun několika příštích měsíců. A nakonec objevujeme hluboké naplnění, které přichází, když plně žijeme naši Opravdovost.

 

Solara


www.nvisible.com

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.