Malý fragment ze Solařina Surf reportu na listopad 2014 – Mega reset

08.12.2014 09:44

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na listopad 2014 – Mega reset

Mnozí z nás hodnotí sebe a své bezprostřední okolí důkladně a jasně, aby viděli, které části našich starých životů jsou pro nás ještě užitečné a které jsou připraveny k tomu, aby byly propuštěny. Nezbavujeme se pouze věcí kolem nás, ale i našich starých snů, toho, čeho si vážíme, a priorit. Když se na všechno díváme svěžím zrakem, vidíme, že mnoho z toho již pro nás nemá žádnou hodnotu.

Silně pociťujeme, že se něco chýlí ke konci a k dovršení. Víme, že se již nemůžeme vrátit do našich starých životů. Staré mosty k naší minulosti shořely, a díky tomu jsme se ocitli ve stavu –NEVZDÁVAT TO – NELZE SE VRÁTIT! Také vnímáme dlouhý průvod lidí, kteří prošli našimi životy a hluboce se nás dotkli, a formovali nás. Někteří z nich nyní z planety odešli, někteří již dávno zmizeli z našeho života a další již zřejmě nikdy neuvidíme. Nyní se hluboce a dojemně loučíme s lidmi a věcmi, kteří z našeho života odešli.

Závěrečná kapitola knihy našeho starého života nejenom že nebyla napsána, ale cestou zřejmě zmizela celá kniha. Pamatujeme si některé naše staré příběhy, stejně jako si pamatujeme úsek z nějakého filmu, který jsme měli rádi, anebo vzpomínku na minulý život. Ale je zde nezpochybnitelné vědomí toho, že minulost je pryč a nikdy se nevrátí.

Jakmile začneme žít Pravé Životy jako Opravdové Bytosti, celá naše cesta, nejenom tento život, ale celý cyklus pozemských inkarnací se naplno přesune do rozšířeného TADY a TEĎ. Minulost a Budoucnost přestanou existovat.

Naše Opravdové Domovy oscilují mezi tím, co jsme dříve vnímali jako náš osobní život a naší duchovní cestu. Jakmile žijeme v našem Opravdovém Domově, zjišťujeme, že náš osobní život a duchovní cesta již nejsou odděleny a že splynuly do úplně nového způsobu bytí.  Naše nejduchovnější výzvy jsou teď ty nejpraktičtější. (Stejně jako staré přísloví:_ Budha seká dříví a tahá vodu). Jednoduchý akt žití Opravdového Života jako Opravdová Bytost nás hluboce naplňuje na nejvnitřnější osobní rovině a přitom slouží mnohem vyššímu cíli.

Listopad dává důraz na dokončení mnoha věcí, a přitom je třeba se jasně dívat na to, kde se teď nacházíme. Je třeba přizpůsobit naši vnitřní bytost a náš vnější život hlubokým změnám, které zažíváme. Budeme se zbavovat dalších vrstev našich starých životů a starého vnímání, jakož i přetrvávající únavy, která se nahromadila, zatímco my jsme se postupně začali cítit líp a pohodlně v Nové Krajině.

Přikládání důležitosti MEGA RESETU znamená opustit naše staré prostředí a pohnout se do Pravdivého Stavu, dokud nebudou naše bytosti úplně RESETOVÁNY na frekvence Nové Krajiny. Tento MEGA RESET  mnohé z nás konečně odpoutá od starého prostředí, ode všeho harampádí,  které ještě stále zaneřáďuje naše životy, a od duality samotné. Bude jako signální pochodeň, která nás povede na naše Opravdové Pozice a do našich Pravých Domovů s našimi Pravými Lidmi.

Všechny hluboké změny, které se odehrály v tomto úžasném Roce, vytvořily nádherný základ pro úplně Nový Začátek. Listopad nám přinese ještě víc úžasných možností, protože se další prvky dostanou na své místo a my se pohneme blíž k našim Pravým Pozicím a Pravým Domovům.  My všichni se vezeme na obrovské vlně  Poctivé Opravdovosti a ona nás nese tam, kde opravdu máme být.

Příštích několik měsíců je mimořádně kreativních, protože my všichni máme příležitost zcela obnovit naše životy, abychom se sladili s tím, kým jsme.  Rodí se nové způsoby žití Opravdových Životů, začínají být vidět skryté talenty a hlubiny naší bytosti, které byly doposud nepřístupné, začínají vyplouvat na povrch. Opouští nás stará únava a odchází z planety. Právě teď se na planetě Zemi odehrává cosi obrovského, ale současně s tím pociťujeme hluboký klid, kdy se můžeme soustředit na praktické stránky a na přípravu k akci.

Čas k manifestování Ultra Vyšší Reality na fyzické úrovni je tady.  Pravé jádro naší bytosti se postupně zviditelňuje a naše vnější prostředí nám začíná zrcadlit tuto pozvednutou Opravdovost. Plody všeho, pro co jsme pracovali v dlouhém cyklu našich převtělení, se stávají viditelné, funkční, skutečné a mimořádně živé. A za to můžeme být hluboce vděčni. …

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na listopad 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po registraci a přihlášení se k odběru v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.