Malý fragment ze Solařina Surf reportu na prosinec 2015

11.02.2016 21:11

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na prosinec  2015

Před mnoha lety během našeho procesu probouzení, jsme si konečně uvědomili, že jsme mnohorozměrné, multidimenzionální, bytosti. Teď, když jsme super multidimenzionální se schopností spoluexistovat v mnohočetných realitách, se toto ukazuje v současnosti být ultra podnětným. Žít v několika systémech s odlišnou realitou současně, může být velmi rušivé pro naše nervové systémy, obzvláště pokud jsme velmi senzitivní, což mnozí z nás jsou.Často to je jako mít současně několik rádií vyřvávajících na několika stanicích najednou. Jsme atakováni tolika nesourodými hudebními styly, že znějí opravdu disharmonicky, když hrají na nejvyšší hlasitost a to současně.


Právě teď, jsme postaveni před obrovské dilema a mnohé otázkyČemu věřit? Jakou pozici zaujmout? Co je vlastně Pravda? Jak se vyrovnat se všemi těmi hroznými věcmi, ke kterým ve světě dochází, a zůstat duševně v pořádku? Vyživování plamenů našeho zmatku je skoro neustálá řada šokujících vnějších událostí a skutečnost, že jsme pod palbou plného spektra lidských emocí přicházejících z mnohočetných úrovní skupiny lidí. Na této planetě se odehrávají mnohé naprosto odlišné reality a každá z nich se snaží přitáhnout naši pozornost.


To, co nám pomáhá jít dál a podporuje nás, jsou úžasné energie, které vystupují z Nové Reality. Jsou plné tvořivého pulzování, inspirace a divokého vzrušení, že konečně dáváme zrod Novému Světu. Po celém světě se vynořují nové tvořivé projekty, jež mají přivést Zemi zpět do rovnováhy. A existuje ještě reálnější a mimořádně zakotvená znalost, že naše Jedna Bytost je reálně schopná života!


Existuje také překroucený a nesporně děsivý, science fiction scénář, který prosazují 1% světové elity, jejichž motivace sahá daleko za obyčejnou nenasytnost. Naše planeta je systematicky ničena; naše divoká zvířata jsou hubena; naše jídlo a voda jsou otráveny; naše počasí je manipulováno; a lidstvo je stoupající měrou přesídlováno a odcizováno. Možná je ta správná chvíle zeptat se, „Kdo to dělá a proč???“


Existují myriády úrovní uvědomění, ze kterých si můžeme uvědomit, co se „opravdu“ děje. Proto je základní, že hledáme naše Pravé Místo, místo, kde se můžeme v Pravý Čas usadit – Správné Místo pro projetí bouří. Potřebujeme zůstat v rozšířené perspektivě Tichých Pozorovatelů v každé době, bez ohledu na to, co se děje ve světě.


Protože právě teď dochází k tolika pochybným, možná že i událostem pod „falešnou vlajkou“, jednou z našich hlavních výzev je rozlišovat, co je skutečné a co je falešné, abychom nebyli odvedeni od toho co se skutečně děje v mnohem větším měřítku. Je zásadní, abychom nebyli vychýleni z kurzu nebo vmanipulováni do strachu a reakčního módu ničím z toho co se děje. Je také důležité uvědomovat si širší perspektivu a souvislosti, abychom nebyli vtaženi do úzkého pohledu na události, kterými nás krmí média. Potřebujeme se neustále dívat do našich srdcí a ptát se sami sebe, „Je to skutečné nebo je to falešné“?


Jestliže se zaměříme na vtělení Lásky a budeme žít své životy jako Skutečnost; jestliže budeme neustále sloužit jako kotevní místo a Posvátná Pagoda Nové Reality, nebudeme tak snadno chyceni do pasti iluzí duality. Bez ohledu na cokoliv se musíme rychle chopit našeho Pravého Účelu – kterým je zrod Nového Paradigmatu Jednoty uprostřed umírajícího světa duality. A musíme umístit náš Pravý účel v popředí našich životů jako naši vrcholnou prioritu.


Infuse E Mao Mao * zpoza opony věcí, které jsou skryté, za těmi, co jsou za oponou přicházející během prosince, nám přináší naprosto nový přístup k životu, dává nám hmatatelný pocit Nové Reality. Nejenže budeme cítit E Mao Mao individuálně, ale také bude mít silný vliv na některé z našich vztahů, posune je na naprosto novou a neočekávanou úroveň.


Bez ohledu na to, jak se věci někdy jeví, přecházíme do Nové Reality. Přítomnost této Nové Reality dokonce zesiluje. Stále více lidí vystupuje a činí odlišné volby. Jsme v pozici velké neutrality, a přitom s velkou láskou a soucitem čelíme všemu co se děje. Prosinec to dále upevní. Zvolili jsme si být zde právě teď, abychom to sledovali. Je to úžasná cesta, kterou sdílíme.

Solara

www.nvisible.com

 

*Poznámka: Pro lepší pochopení výrazu E Mao Mao i toho, co je skryté za tím, co je skryté, se můžete podívat do předchozího Surfreportu z listopadu FRAGMENT SOLAŘINA REPORTU na listopad 2015 - E MAO MAO

 

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na prosinec 2015. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po registraci a přihlášení se k odběru v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (
www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.