Malý fragment ze Solařina Surf reportu na říjen 2015 – Padající listí / Setí semen

13.11.2015 14:54

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na říjen 2015 – Padající listí / Setí semen

Říjen je silným přechodovým měsícem. Je to měsíc padajícího listí a setí semen – dokončení a nových začátků sloučených dohromady. Staré rány vystupují na povrch, aby byly léčeny, zatímco současně získáváme zkušenosti ze spatření nových a skutečných projevů na hmotné úrovni jako nikdy dříve. Je to podzim našich starých životů a jaro našich pravých životů.

 

Tento měsíc nám přinese mnohé posuny. Posuny směru, zvyků, v našich zaměstnáních, v závislosti na našich vztazích a posunech k našim pravým cílům. Kupředu směřující energie Mu´a jsou zpátky! Konečně završujeme věci, které jsme chtěli udělat již dlouhou dobu. Tato malá vítězství nám dodávají nádherný pocit

 

Zatmění „Krvavého” Měsíce 27. – 28. září přineslo silný příliv naprosto nových energií nové reality, která dodala novou složku k námi dýchanému vzduchu. Tato nova složka obnovuje naši osobní a planetární matrici. Podobá se to instalaci důležité aktualizace do operačního systému počítače, který získal několik nových elementů, jež jsme dříve neměli. Jedním z aspektů těchto nových prvků je nárůst odvahy a důvěra v odvážný pohyb vpřed

 

V říjnu začneme zvykáním si na tuto novou aktualizaci našeho operačního systému. Budeme experimentovat s novými prvky, dokud s nimi nesrosteme. Ačkoliv mnohé prvky a situace se mohou zvnějšku jevit stejné, jako byly dříve, pociťují se naprosto odlišně, protože se něco změnilo v samotném jejich jádru.

 

Tento posun k rozšířenému operačnímu systému nám pomůže překonat mnoho starých situací, protože jsme silně voláni do našeho nového prostředí. Během tohoto měsíce se otevírá nepřeberné množství nových možností, příležitostí a směrů. Potkáváme vice našich nových pravých lidí. Připravujeme se na opuštění předchozího cyklu. Je to konec jedné éry a začátek nové!

 

Dokonce, i když si vybereme být v této chvíli posledních dnů duality zde, není snadné překročit. V této chvíli je kolem nás spousta bouřícího příboje. Občas může být plavba takovými vlnami extrémní výzvou přicházející z mnoha směrů a neslučitelných systémů reality. Jsme často bombardováni energiemi pocházejícími od skupiny lidí spíše než z naší osobní matrice. Děláme, co můžeme, abychom se udrželi v oku bouřky, ale se silnými energiemi přicházejícími z tolika úrovní to není vždy možné.

 

Jsme zde, abychom se probudili do nové reality a abychom to mohli udělat, musíme být čistí a následovat naši pravou stezku. A přesto, když energie umírajícího světa duality příliš zesílí, snadno nás mohou odhodit mimo ni. Najednou si můžeme uvědomit vlny strachu a pocit stísněnosti přicházející z kolektivu. Můžeme pocítit konec světa všeho kolem nás. To není vždy snadné setřást. A přece musíme nalézt způsob, jak zůstat silní v naší opravdovosti a zaměřit se na rodící se nový svět, spíše než na starou umírající realitu.

 

I když si dobrovolně nezvolíme vstoupit do tohoto dramatu, někdy je téměř nemožné kompletně nepocítit zahlcení vším, co se na planetě děje. Kdybychom byli otevřené a citlivé bytosti, což mnozí jsme, cítili bychom, jak nás to ovlivňuje. Někdy jen musíme všechno zastavit, posadit se a nechat to projít skrz nás. Můžeme si vybrat, že s láskou vezmeme všechno za své, místo toho, abychom cítili odpor nebo únavu ze sledování stejných vln duality snažících se stále znovu rozdrtit lidstvo.

 

Víme, že nemůžeme blokovat to, co se ve světě děje. Musíme být maximálně bdělí a vždy připravení. Nemůžeme se zavřít a oddělit se. Nemůžeme si nasadit brnění a uzavřít se do magické bubliny fialového světla. A přece pro ty z nás, kteří jsou hluboce citliví, kanonáda prudkých energií přicházející ze skupiny lidí je často extrémně intenzívní a nepohodlná. Někdy nás to nutí cítit se křehkými a zranitelnými.

 

Není snadné plavit se mořem zmatku, které je kolem nás, ale je nezbytné, abychom se to naučili.Tím, že se neustále přelaďujeme na novou realitu. Že když vymetáme četné zmatky pocházející z lidského společenství, uvědomujeme si, že nepřicházejí z našeho vnitřního já. Jsou to prostě jen symptomy posledních dnů duality – dnů, o kterých jsme věděli, že přijdou. Nacházíme se v mukách rodícího se nového světa a porody jsou vždy špinavé a plné nebezpečí. Právě takové to je.  

 

Zrození nového světa neproběhne přes noc. Ale my to nemůžeme vzdát;  nemůžeme si již dovolit být na pochybách, nevěřit sobě nebo druhým. Přišli jsme zde, abychom dali vzniknout nové realitě, a MY TO TEĎ DĚLÁME. Jsme jednou velkou vlnou vědomí rodící to nové. Jestliže se plně zaměříme na to, proč jsme tady, budeme mít magický říjen.

 

Solara www.nvisible.com


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.