Malý fragment ze Solařina Surf reportu na srpen 2014 – Zvýšená pravdivost

16.09.2014 13:04

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na srpen 2014 – Zvýšená pravdivost

Srpen začíná s rostoucím napětím pod povrchem, což vytváří rostoucí pocit tlaku. Tyto energie napětí, stresu a intenzity se vytvářejí jako skryté kapsy a po celém světě se v nich dělají praskliny a otvírají se, což vede ke mnoha zhroucením a průlomům. Některé situace se blíží ke kritickému bodu, ve kterém se má objevit dramatická změna. Srpen je jeden z měsíců„Udělej nebo prolom“, ve kterém se může stát absolutně cokoli, takže vždy musíme být připraveni na Nečekané. Pořád musíme být Nanejvýš Pozorní a přitom udržovat své zaměření na rození Nového Světa.

Zrychlený srpen je plný Rychlých akcí, ve kterých je možné mnohého dosáhnout! Během této doby se bude zdát, jakoby zkrátka den neměl dost hodin na to, aby se všechno stihlo. Srpen vyžaduje víc úsilí, víc akce a abychom na sebe vzali více zodpovědnosti. Budeme dělat mnoho rozhodnutí, od malých po ty co mění život. Po celý měsíc bude onen tvořivý vír července ještě silnější. To vynese z hloubi na povrch naše dlouho spící talenty. Budeme hledat řešení různých situací. Tato řešení budou nalezena tím, že se budeme dívat na obrovsky expandovaná místa Mimo Mapu. Zároveň začnou být mnohem víc vidět naše Nové Směry a Pravá Místa.

Měsíc srpen umocní a zvýší vědomí Pravdivosti. Pokud v našich životech ignorujeme prvky, které nejsou na svém Pravém Místě, bude nám to připadat jako skřípání nehty po tabuli. Můžeme vstoupit do bazénu zrychlujících se energií, které jsou tu zvláště nyní, abychom popohnali sebe i svět dopředu. Mnoho z toho, co  se děje uvnitř i vně nás, probíhá roky a roky, ale právě teď je to nanejvýš zřejmé a je možné to hluboce pocítit, protože Pravdivost má velmi odlišný a jasný zvuk, a sílí.

Zvýšená pravdivost přeložená v Jasnou, Rozhodnou Akci je klíčovým tématem srpna. Už déle nemůžeme pasivně čekat, až k nám věci přijdou; Musíme začít akci a zrodit naše Nejdivočejší Sny. Toto je měsíc zhmotňování, ve kterém začnou mnohé věci být více REÁLNÉ. Naše dlouhodobé projekty začnou být mnohem více schopné života a zakotvené ve hmotném. Když jsme ve styku s lidmi, není to rozhovor o ničem; mluvíme o reálných věcech. To proto, že jsme ve velmi reálné době. Reálná doba si žádá, abychom byli reálnými lidmi. REÁLNÝMI a PRAVDIVÝMI.

Jízda na Větrném koni je opravdu intenzivní. Může také být velmi únavná, stejně jako vzrušující. Přestože se toho hodně udělá, je tu neustálý pocit naléhavosti, jako by se nesměl ztrácet čas. Zdá se, jako bychom měli zakódovaný v naší buněčné bance tajný termín, ve kterém se musíme dostat na svá Pravá Místa. Víme, že čím dříve se tam dostaneme, nastanou kvantové mega skoky, jeden za druhým. A my opravdu tuto schůzku s osudem nechceme zmeškat.

I když jsme plně zavázáni jízdě na našem Větrném koni do našeho správného cíle a nechceme zastavit, dokud nebudeme na našem Správném Místě, někdy je nutné, abychom měli čas na vstřebání, uzemnění, ukotvení, nebo jednoduše zhroucení. Proto jsme občas vrženi do silného stavu Kvantové Hloubky a nemůžeme ničeho dosáhnout. Tyto „Dny mimo Čas“, kdy nemáme žádné nové vstupy ze světa kolem nás, nás chrání, abychom nebyli příliš rozhození nebo opilí na mol z toho, že najednou jdeme v neustálém větrném víru intenzity do příliš mnoha směrů. 

Toto je měsíc Zvýšené Pravdivosti, kdy jsme mnohem více Autentičtí a Reální než kdy dříve.Očekávejte, že spadnou mnohé závoje a odkryjí a rozpustí v nás i ve světě ještě více vrstev iluzí. Masky padají ve velkých řadách a velkou rychlostí ve všech oblastech našich životů.

Tento měsíc proběhnou významné změny. To, co jsme dělali začátkem měsíce může být docela jiné, než to, co děláme na konci měsíce. Naše priority, to co jsme na začátku měsíce cítili jako důležité, nemusí být stejné jako to, co cítíme jako důležité na konci měsíce.

Vlákno naší Zvýšené Pravdivosti je mnohem silnější než dříve. Tak také to, co naše Jedna Bytost tká po celém světě. Zůstaňme Nanejvýš Pozorní, velmi Pravdiví a tvořme Nový Svět!

Solara

www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na srpen 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.