Malý fragment ze Solařina Surf reportu na únor 2015 - Uskutečňování nového mega spuštění

09.03.2015 10:59

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na únor 2015 - Uskutečňování nového mega spuštění

Únor je velmi soustředěný, koncentrovaný, nanejvýš plodný měsíc Rychlé Akce Vpřed. Tento měsíc obsahuje tři hlavní Skoky. První Skok se odehrál, když jsme vstoupili do února, který začal výbuchem energie, až se někteří z nás cítili jako právě vystřelení z kanónu.

Únor se odhaluje v přírůstcích, což je šťastné co se týče toho, jak silné jsou právě teď energie. Je to jako bychom se řítili z obrovského kopce na bobech s ručními brzdami na obou stranách v plné práci, ale jakoby zablokovaných. Od těchto brzd odletuje mnoho jisker vznikajících třením při jízdě po ledovaté dráze, ale nijak znatelně nebrzdí. Když do února vstoupil přímo 11.2. Merkur, jedna z brzd se uvolnila a začal Druhý únorový Skok.

Čínský Nový Rok je 18.-19. února. To je oficiální začátek roku 2015! Značí také Třetí únorový Skok, při kterém se uvolní druhá ruční brzda. Větrný kůň předává vládu nad rokem 2015 Dřevěné ovci/ koze/ beranu.

Když vstupujeme do Roku Ovce, máme na výběr. Chceme být poslušné ovce nebo královští berani? Dovolíme pasivně, abychom byli zahnáni do stáda jako ovce a manipulováni do rostoucího stavu strachu a nejistoty? Nebo budeme mocní berani, kteří využívají energie „stáda“ roku, aby se semkli jako nikdy předtím? Toto shromáždění je známé jako Konvergence, Souběh, Sbíhání se. Je to srocení Opravdových Jedinců v jejich Pravých Rodinách v novém měřítku.


Mnozí z nás teď po mnoho měsíců byli v pokročilém stavu mentální a fyzické únavy a přetížení. Je to jakoby Rychlá Stezka odstředivou silou odhodila své základy a pohybovala se nyní rychleji než světlo. Naše energie se tence táhne a natahuje myriádami světů. Cítíme se přetažení v každém možném směru. A přestože to není příjemné nebo pohodlné a opravdu se nechceme cítit tak stresovaní a natažení, úžasně to rozpíná naše bytosti netušenými způsoby.

Nová Realita se nerodí odděleně od našich přání a snů. Každý den si je můžeme s čistým záměrem vizualizovat, ale stále se neprojeví. Co je potřeba, je to, abychom si vyhrnuli rukávy a začali je budovat, kousek po kousku, a dali do toho plné zaměření a úsilí. Nový Svět se rodí z našich rozhodných akcí, naší krve, potu, slz, zaměřeného záměru, finančních zdrojů a účasti celého srdce. Nepoužíváme jen své známé schopnosti a dovednosti, ale také rozvíjíme dovednosti, o kterých jsme nikdy nevěděli, že je máme. Učíme se, jak se vypořádat s tisíci nudných, praktických záležitostí, aniž by nás to zlomilo. Udržujeme naši rozšířenou rozsáhlost, ať jsme kdekoli a děláme cokoli.

 

Nový Svět se staví s naší Nejopravdovější Láskou Srdce. To je cement, který vše drží pohromadě. Je to jak základ, tak kámen na vrcholu. Vyplňuje všechny díry a skuliny. Naplňuje naše bytosti. Je to Vzduch, který Dýcháme.

 

Mnozí z nás jsou už přes rok vhozeni do nekonečné akce, aniž bychom věděli, jaké budou výsledky našeho úsilí. Vše, co víme, je, že existuje úchvatný pocit správnosti z toho, co děláme. Kromě tohoto mocného pocitu správnosti nemáme žádné viditelné záchranné sítě. Občas to vypadalo, jako bychom obrovsky hazardovali s našimi životy, naší energií, naším časem, našimi zdroji, a že můžeme buď všechno ztratit nebo všechno získat. Ale přesto stále více vidíme, že naše Nejdivočejší Sny se konečně projevují ve hmotném světě.

V únoru uskutečníme, uvedeme do praxe, všechno, co jsme se dozvěděli, naučili, a co jsme zažili během NOVÉHO MEGA SPUŠTĚNI, MEGARESETU uplynulých čtyř měsíců. Uskutečníme významné změny a naplníme se novou energií. Nakonec začínáme plněji obydlovat Novou Krajinu. Konečně jsme schopni se pohnout kupředu a projevit své Nejdivočejší Sny. Jsme připraveni žít Pravé Životy jako Praví Jedinci!

V únoru a po něm, čím větší skok uděláme naším Pravým Směrem, tím větší úspěch budeme mít. Přesně tak, jak to bylo loni, když jsme nastavili svůj vnitřní kompas, abychom zhmotnili své Nejdivočejší Sny, můžeme dosáhnou toho, co dříve bylo nemožné.


Únor je doba velkého pohybu, který nám občas může připadat dramatický, a přece jsou v něm ostrůvky klidu a úvahy. Jak se dále zaměřujeme na svět, ve kterém chceme žít, místo na ten, který upadá, je to pro všechny mnohem viditelnější.

Tak Skočme a Skočme a Skočme znovu!

Solara

 

www.nvisible.com

 

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na únor 2015. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po registraci a přihlášení se k odběru v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.