Malý fragment ze Solařina Surf reportu na září 2015 – Radikální změny

15.10.2015 17:54

Malý fragment ze Solařina Surf reportu na září 2015 – Radikální změny

Po celém světě probíhají radikální změny. Jsou jako obrovské koště, které vymetá všechnu špínu, která byla ukryta v zapadlých koutech planety. Nyní musíme poctivě čelit důsledkům svých činností a nečinností. A i když jsme byli v našich životech čestní a poctiví; nyní nastal čas pro poctivé řešení hromadných činností a nečinností, protože všichni jsme součástí JEDNOHO.

Tyto Radikální Změny se nedějí jen “ostatním” – lidem, kteří jsou od nás odděleni; ovlivňují naprosto každého, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Skutečně už dál nemůžeme sami sebe izolovat od toho, co se ve světě děje, i když to neprobíhá tam, kde žijeme. Nemůžeme pasivně ignorovat utrpení ostatních, zatímco se zaměřujeme výhradně na svoje kariéry, svá “duchovní” cvičení a zábavu, abychom se nenudili.

Od úplného začátku, září pociťujeme daleko lépe než srpen. Extrémně těžké energie se zvedly. Pás Zkreslení, který nás ovlivňoval v srpnu, je pryč. To neznamená, že září bude klidné nebo bez výzev; nebude. Bude plné masivních, RADIKÁLNÍCH ZMĚN – změn velkých i malých, změn, které ovlivní mnoho nejzákladnějších věcí našich životů a světa, ve kterém žijeme – Tsunami Změny.

Místy to bude velmi náročné. Tu a tam to s námi od základů otřese. Přesto budeme schopni řešit cokoliv, co přijde, daleko hladčím, sebevědomějším a rozumnějším způsobem, než jsme dokázali v srpnu.

Od srpna kráčíme po ostří břitvy. Naučili jsme se, často z vlastních chyb, že každý chybný krok může být mimořádně nepříjemný a možná dokonce nebezpečný. Právě nyní jsme ve Velkém Sítu Pravdivosti. Pravdiví Jedinci rostou, zatímco cokoliv nepravdivého a prošlé energie založené na dualitě se potápí ke dnu. Naprosto všechno je V OHROŽENÍ. Nyní víme, že každý krok, který děláme, musí být pravý krok ve Správný Čas – Správné Místo nebo to nebude fungovat. Nemůžeme dále ohrožovat svou celistvost, ať už naším chováním, nebo tolerováním jekéhokoliv nesprávného chování ostatních.

Vše, co bylo vzhůru nohama a vnímáno pozpátku během posledních několika tisíc let, konečně přichází ke svému konečnému bodu obratu, takže se to může převrátit do své Správné Polohy. To nemůže být provedeno bez dalšího chaosu, přestože jsme přítomni, abychom se ujistili, že posun proběhne tak jemně, jak je to jen možné. Můžeme to udělat tak, že se budeme udržovat v oku bouře a vědomě sloužit jako mosty mezi dualitou a Jednotou.


Září je měsícem “držte si klobouky” s myriádou možností a neočekávaných změn na úrovni za úrovní. Můžeme také očekávat další vlnu lidí, o kterých víme, že opustí planetu. Vybrat si svůj Pravý Život namísto starých vzorů to dělá dokonce ještě více stěžejním. Je nezbytné, abychom se osvobodili od Moře Rozptýlení, které nás drží od vyjádření své velikosti a žití Pravých Životů. Je také měsícem, kde skutečně potřebujeme být ultrasoucitní jeden s druhým, protože pouze z lásky může vzejít Nová Realita.

Září nám umožní vidět, kolik jsme toho ušli a kde jsou nyní naše Pravé Pozice. Spatříme nová místa, kde budeme pracovat a žít. Je to vzrušující, protože naše Pravá Pozice s sebou přináší Nepopsané Plátno našich nových míst, nových lidí, nových velkých lásek, nových zkušeností a zvýšených tvořivých vln.

Nastal čas pro naši Jednu Bytost v Akci, abychom dali pocítit naši přítomnost po celém světě. Nastal čas znovu vyjádřit přirozenou sílu Pravých Lidí, stále dokola jsme svědky toho, jak Lidská Síla je daleko efektivnější v přinášení změny a pomáhání lidstvu, než spoléhání se na pomoc našich vlád a ostatních ustanovených institucí.

MY lidé, MY probuzené lidstvo planety Země, MY Pravdiví Jedinci jsme připraveni vytvořit pozitivní změnu na celém světě. Jsme připraveni otevřít svá srdce a domovy, abychom pomohli trpícím kdekoliv na světě. Jsme připraveni postavit domy v Nepálu. (Zima přichází!) Jsme připraveni zachovat životní prostředí a chránit zvířata. Jsme připraveni dělat cokoliv, co je zapotřebí.


Jsme připraveni přivést Novou Realitu doprostřed rozpadajícího se světa duality. MY lidé, jako JEDNA BYTOST V AKCI, jsme konečně připraveni sundat si klapky z očí, takže můžeme jasně vidět, co se skutečně děje. Jsme připraveni skočit do akce a nechat pocítit naši sjednocenou přítomnost.

Solara www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.