Markéta Selinijana Stejskalová: Kryon – Období 2012 až 2015 – Láska duality vs. Láska skutečnosti

08.02.2015 19:39

Markéta Selinijana Stejskalová: Kryon – Období 2012 až 2015 – Láska duality vs. Láska skutečnosti

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 30.12. 2014. Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky. Zdravím vás, moji milí. Jsem Kryon a má bytost se skládá z magnetických barevných vln lásky. Zdravím vás v poklidném dni energetického víru, který odstartoval v polovině prosince 2014 a nese vás do nového roku 2015. (Kryon myslí datum 12.12.2014 – poznámka M.Selinijana).

Jste neseni na vlně silné energie a někteří z vás si možná kladou otázku, co se to s vámi děje?

Že každý rok mezi vánočními svátky přichází něco energeticky významného, již není nic neznámého. Tentokrát je to však opět o stupeň silnější než tomu bylo loni a tentokráte se to významově týká skrytých emocí vašeho nitra a potažmo i fyzického těla. Opakované výzvy a doporučení duchovního světa se s koncem roku naplňují a v novém roce naberou ještě víc na síle.

Konci roku kladete velký význam a v kolektivním myšlení se toho mnoho děje. Vzniká mnoho nadějí, dochází k odpouštění, ke tvorbě nových snů a duchovní svět uvolňuje velké množství energie, aby byl k lidem právě v tuto dobu velmi blízko a nápomocen.

A tak této významné doby využij i ty. Odevzdej všechny své starosti a staň se bytostí, o kterou je vždy postaráno. Uvědom si, jak mocná a silná je síla tvého světla, že není nic, co by ji mohlo ohrozit nebo zlomit a to jsi dokazoval opakovaně v každé své další a další inkarnaci.

Tvé světlo je nesmrtelné stejně jako tvá duše a v Novém věku se k nesmrtelným atributům přidá i tvé tělo. Pro některé z vás je to ještě běh na docela dlouhou trať, pro jiné je to jen pootevření dalších dveří a odhalení vnitřního tajemství vesmíru. Do těchto komnat však nevstoupí žádná nečistá duše, a proto v sobě nesete přání, které mají všechny bytosti na Zemi, – projít dokonalou transformací, která znamená obrovskou změnu ve vašem myšlení. A touto dokonalou transformací přeměnit vše, co existuje, ve věčnou formu života.

V té transformaci nezůstává stát kámen na kameni. Je to rozpad všeho, co jste považovali za bezpečné a důvěrné. Je to nahlédnutí do vašich niterných emocí, vymetení všeho, co jste sami před sebou skrývali a podívání se sám sobě do očí. Do očí tak upřímných jako mohou být jen oči právě narozeného dítěte. Tehdy se vaše dospělé oči promění. Mění se s každým vámi ušlým kusem cesty, který byl pro vaši vnitřní transformaci velmi významný. Ta dokonalá transformace není bojem, je to cesta míru.

A proto i rok 2015 bude rokem, ve kterém se bude jednat převážně o váš vnitřní mír.  Což na první pohled zaznamenáte jako ještě větší chaos a zmatek zvnějšku, neboť vše staré se brání odejít. Ale nebrání se „to staré“, odejít starému brání lidé. Brání se lidé, kteří neprozřeli a kteří dostávají šanci ke své hluboké transformaci. Lidstvo touto porodní cestou vzestupu musí projít. Zrno se odděluje od plev. A stále je to začátek něčeho nového, protože tato fáze potrvá ještě mnoho let. Lidé tak dostávají šanci změnit sami sebe a najít sami sebe  v míru lásky Boha v sobě.

A o co půjde v roce 2015? Půjde o lásku a o vaše fyzické tělo.

To jsou hlavní témata roku 2015. Přiblížím vám princip tohoto osobního vzestupu:

Celý vzestup lze vnímat jako jedoucí vlak, do kterého celé lidstvo nastoupilo v roce 2012. Všichni nastoupili do vlaku, který měl jen jeden obrovský vagón a nebylo žádného rozdílu v tom, kdo ve vlaku je. Bylo jedno, kolik zkušeností jste nasbírali, co jste prožili, co znáte nebo umíte. Všichni nastoupili do stavu „nula“ se stejnou možností potenciálního osobního vzestupu. Rok 2012 byl jako restart všeho, co bylo. Dosažení jedné důležité mety. A začátek spoluvytváření něčeho zcela nového. Něčeho, co nemá ve vesmíru obdoby a co se děje ve vesmíru historicky poprvé. Vymanili jste se ze smyčky opakující se minulosti, kdy se lidstvo učilo ze svých chyb, aby jim nakonec znovu podlehlo. Tentokráte byla smyčka přerušena a zazněly zvony aplausů vesmírných bytostí. Rokem 2012 začala Nová éra Země.

Vedle vlaku, který jede vzestupem, a ve kterém jsou všichni obyvatelé Země, vede další kolej. Pokud nyní přestanete vnímat čas jako něco, co je lineární, ale vezmete jej z pohledu kvantového myšlení, pak je stejný okamžik času prožíván v různých realitách různě.

Na vedlejší koleji jede vlak, který je o skok rychlejší než váš vlak – jako by váš vyhlídkový vlak předjížděl vlak osobní. Vedle něj je další kolej a mnoho dalších a dalších kolejí. Osobní vlak má tedy vedle sebe vlak spěšný, tomu je sousedem rychlík, pak expres, až do koncových kolejí, kde jede vlak s nadzvukovou rychlostí a ani to ještě není konec, neboť další koleje jsou pro vás neviditelné a jsou ve vaší realitě zatím ještě neznámé.

Všichni lidé tedy jedou ve vyhlídkovém vlaku vzestupu. Pro přestup do rychlejšího vlaku, který zrovna projíždí kolem vašeho vyhlídkového vlaku, je zapotřebí splnit podmínky vlaku, o který máte zájem. Doporučení pro cestování rychlejším vlakem jsou vždy psána ve vašem srdci.

A tak někteří z vás s radostí a lehkostí přeskočí do rychlejšího vlaku, neboť své srdce zkrátka poslouchají. Naučili se mu rozumět a tak je pro ně přestup do rychlejšího vlaku radostí a vnitřním štěstím. Tím, že přeskočí do rychlejší vlaku, se jejich záře světla více rozjasní, mění se jejich fyzické a světelné tělo, mění se myšlení a podmínky života na Zemi. Prochází cestou, která vede k osvícení a k tomu si s sebou berou své fyzické tělo.

Země čerpá právě z rychlejších vlaků inspiraci a je to podnětem její vnitřní síly pro to, aby vzestup mistrně zvládla. Lidé, kteří jsou v rychlejších vlacích, berou stále více vše jako jednotu a čím rychlejší vlak navštěvují, tím větší jsou nároky na jejich fyzická těla. Fyzické tělo se mění na vyšší vibrace a vše nízké z něho odchází. Neudrží se nečisté myšlenky, vše, co je v těle na nízkovibrační úrovni, toho se tělo snaží zbavit a informuje o tom svého majitele různými způsoby včetně fyzických příznaků. Vždy jsou to informace k vlně, na které jedete a které něco uvnitř vás, vibračně neodpovídá.

Fyzické příznaky se však netýkají jen rychleji jedoucích vlaků. I onen vyhlídkový vlak, ve kterém jedou všichni, i v něm se jeho obyvatelé mění, jen je to na jiných úrovních a transformace probíhá více s hrubohmotnými emocemi.

Hlavními centry jsou vaše čakry. A tak čím více se Země nachází ve vzestupu, tím větší nároky jsou kladeny na čistotu lidských čaker. Jenže z vyhlídkového vlaku nemůžete už nikam, do ještě pomalejšího vlaku, vypadnout. Vlak zkrátka jede, ať se vašemu fyzickému tělu daří jakkoli a jedinou možností jak vlak opustit je to, že duše opustí své fyzické tělo. Tomu se říká vzestup – jste neseni, jelikož jste se pro takovou svou inkarnací na Zemi rozhodli a je jen na vás, zda se rozhodnete se vzestupem Země dál ve fyzickém těle setrvávat a pokračovat v cestě vzestupu nebo Zemi opustit. To vše jste věděli před svou inkarnací a každé fyzické tělo na planetě má potenciál změnit se tak, aby odpovídalo vibracím nejrychleji jedoucího vlaku na Zemi. To je ona vnitřní transformace. Vyhlídkový vlak jede cestou vzestupu tou nejpomalejší možnou formou a to, co se vám děje, když jste v tomto pomalém vlaku, již pomaleji nejde. Je to vyhlídkový vlak, a když jsou vaše čakry v čistotě, pak touto pomalou transformací dojedete až do cíle.

Z duchovního pohledu velmi pomalu začleňujete všechny přicházející změny.

Z lidského pohledu to až tak pomalé není (Kryon se usmívá), ale stále se pod tlak dostáváte sami. Neboť máte k dispozici všechny nástroje k tomu, aby váš přechod do vyšších vibrací byl co nejpříjemnější a nejpohodlnější. Jen sami sobě jste omezením. A to, co vám ve vaší blaženosti brání, je vaše ego. Rozumové smýšlení o tom, co je logicky správné a co logicky správné není. Jakmile se přepnete na vnímání srdce a odvážíte se žít podle jeho citu, pak dostanete jasnou odpověď na to, co je to žít na Zemi – na planetě Ráje vesmíru.

Avšak abych se vrátil k tomu, co se často ve vlacích děje.

Někteří dostali ve vyhlídkovém vlaku doporučení, že je dobré přestoupit a tak se snaží chytit se jakékoli příležitosti, která je může do rychlejšího vlaku dovést. A protože je vše tvořeno na základě svobodné vůle, lze skoky provádět i jen na základě rozumového rozhodnutí. Skočíte a chytíte se rychlejšího vlaku. Jenže díky tomu, že jste se nenaučili naslouchat sami sobě, vaše čakry neprošly základní očistou nebo jste nedosáhli patřičné doporučené kvalifikace do daného vyššího vlaku, je pro vás velmi těžké se v tomto vlaku udržet. Vůbec s ostatními nedržíte krok, začínáte se vibračně ve vagonu rychlejšího vlaku propadat, až z vlaku nakonec vypadnete a nabere vás vlak, který je o stupeň pomalejší. I tam se tempo snažíte udržet a pak záleží na tom, jak velký kotrmelec děláte, neboť nezřídka se stává, že ti, co přestupovali na základě rozumu, jsou nyní kotrmelci vraceni až do vlaku, který veze všechny obyvatele Lady Gaia – do vyhlídkového vlaku Země. A pak je to tu znovu. Znovu učení, ale tentokráte již s jinou vibrací – s vibrací srdce. Pak je přestup do rychlejšího vlaku stabilní a velkým přínosem pro všechny. Neboť společně tvoříte tým a bez společné práce nikdy nedosahujete takových výsledků jako jednotlivec samotný. V jednotě skupiny je obrovská síla. Jednota skupiny vede vzestup. A v čím rychlejším vlaku se nacházíte, tím silněji se podílíte na transformaci Země.

Jsou to právě pracovníci světla, kteří jsou ve svém rozvoji aktivní, a kteří vzestup rozvojem své vlastní energie srdce, vedou. Neboť energie srdce se pak sjednocuje a síla této lásky je milostí pro ostatní.

Vyhlídkový vlak nestagnuje, je základnou pro všechny.

I on mění své vibrace a ostatní se této vibraci přizpůsobují.

V letech 2012 – 2014 jste měli možnost ve vyhlídkovém vlaku poznat energii lásky a naučit se s ní zacházet. V roce 2015 začíná ve vyhlídkovém vlaku panovat jiná „nálada“ a již nestačí lásku vnímat jako něco, co existuje, ale je třeba se učit touto láskou žít.

Jste-li v rychleji jedoucím vlaku, pak jste již něco z tématu lásky pochopili a svou lásku začínáte povyšovat na lásku Srdce – Lásku skutečnosti.

Avšak co je to láska z pohledu běžných lidí?

Lidé ji nazývají nejsilnější energií. Z pověstí víte, že tomu tak je. Ze zkušenosti víte, že tomu tak mnohdy není. Je to tím, že lidská duše označuje láskou mnoho různých energií. A každý za lásku považuje něco jiného. Obvykle jsou to milá slova, silná vřelá objetí, úsměvy a jen cestou utrpení a strastí se dá dojít k uvědomění si citu lásky. Láska se dosahuje zápletkami a šťastným koncem, kterému předchází nějaký dramatický prožitek. Vaše příběhy jsou takovýchto lásek plné. Je to však láska skutečnosti? Opravdu si přejete uvědomovat si lásku jen za těchto okolností?

To, čemu říkáte láska, je dualitní forma vašich šťastných prožitků. S láskou skutečnosti má pramálo společného. Je to však nejsilnější forma energie, již jste mohli v dualitě zažívat, ke které jste byli vedeni a směřováni, a která vám postačila k tomu, aby se vám poměrně dobře vedlo ve vyhlídkovém vlaku.

Povyšte však svou lásku na něco víc a přestupte tak do rychleji jedoucích vlaků. Povyšte svou lásku na energii, která bude vším.

Velmi dobře si uvědomujete, co ve vašem životě není láskou. Avšak stále to srovnáváte s dualitní láskou. A ta má mnoho různých podob a vyzařování. Změňte své smýšlení o lásce, kterou jste a kterou vyzařujete. Pak začnete mnoho věcí dělat jinak a zapálíte svou pochodeň světla v energii zcela jiné kvality. To je to, co vás učí tato transformační doba. A učí to všechny připravené.

Učí se každý. Nejprve prožívá zkušenost dualitní lásky a sám rozhoduje o tom, kdy se přesune do lásky vyšších sfér. Protože pak vše v životě prochází transformačním ohněm a láska se mění. Mění se způsob chování člověka, mění se jeho smýšlení a především se mění jeho činy. Mění se celé vyzařování a energetický stav každé buňky těla. Je to komplexní přerod v Člověka nové doby – člověka Srdce. Pak vnímáte, že jste láskou.

Cítíte, že láska nepotřebuje nic dokazovat, nikoho zachraňovat, nic spasit, nic obětovat, nic platit ani se zasluhovat o slova chvály nebo ocenění. Láska ví. Je moudrá a vy jste touto neomezenou pokladnicí hojnosti. Vaše slova tuto lásku nesou jako klidně plynoucí řeka.

Mezi lidmi je jen málo takové lásky, jakou vyzařují andělé. Ale každý den jí přibývá. A každý den svou pochodeň světla uctívají další a další lidé, kteří se otevřeli sami sobě a stali se láskou, která je zázračná.

Tato cesta proměny vás bude provázet a u mnohých z vás silně započala v posledních vánočních dnech. Láska se mění. Láska žije. Láska je.

Staňte se touto klidnou vlnou lásky, která ostatní ve svém okolí vibračně vyzvedne. Nenásilně, jemně, šetrně, s ohledem na vlastní vůli každé živé bytosti na Zemi. S ohledem na vůli Lady Gaia. S ohledem na každého z vás.

Láska skutečnosti je bez tlaku a bez chtění něco někde změnit.

Neb ona sama to svou přítomností mění.

Vnímáš význam těchto slov?

Když ty sám budeš láskou, je to ten největší dar lidstvu i Zemi, který jim můžeš dát. To je vlna vzestupu, který přichází. Vlna, která smete ty, kteří s láskou zachází jinak než jí náleží. A o tom všem rozhoduje každý z vás.

Těším se na tu dobu. Tato vzrušující doba je pro Zemi požehnáním. A na tobě je, zda toto požehnání přijmeš nebo se mu budeš bránit dál. Tvé myšlení se mění a je třeba se otevřít změnám, které přichází. Jen tak se budeš společně se svým fyzickým tělem radovat z přicházejících dnů. Má energie je na Zemi stále přítomná a je lidem ku pomoci. Stejně jako jsou tu energie ostatních bytostí, které čekají na to, až je o jejich podporu požádáš. I oni ctí a respektují tvé svobodné rozhodnutí a nezasahují tam, kde o pomoc nebyli žádáni.

Je to vyšší princip lásky, na kterou se v následujících letech dříve či později přeladíš i ty sám.

S láskou Kryon

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

© Marketa Selinijana Stejskalová, https://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz
Změny texty nejsou dovoleny. Stejně jako není dovoleno text jakkoli zkracovat.

Aktuální krátké channelingy Kryona na Facebooku:
https://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi