Solara – Fragment ze Solařin surf reportu na listopad 2013 – A´Mua v pohybu

07.12.2013 23:04

Solara – Fragment ze Solařin surf reportu na listopad 2013 – A´Mua v pohybu

 

A´MUA: Jděte vpřed svým správným směrem...v jazyce Rapa Nui

 

Pokud již cestujeme po jasné dráze do naší Nové Krajiny, budeme se v listopadu hrnout vpřed po Rychlé Cestě a zažijeme přitom spoustu průlomů. Toto bude platit zvláště po 10. listopadu, potom, kdy Merkur půjde přímo (Merkur byl v době od 21.10. do 11.11. retrográní, tj. z pohledu ze Země jakoby putoval proti svému směru – pozn. překl.), když vstoupíme do módu Úplňku.

Součástí pohybu vpřed je odhození všech prvků, které si nemůžeme vzít s sebou. A´Mua v pohybu je velmi podporující v tom, aby nám pomohla uvolnit z našich životů jakákoli omezující chování a prvky, které již jsou po „datu expirace“. Pokud jsme stále nepravdiví k sobě nebo k ostatním, pak narůstá tlak až na hranici, kterou již nelze tolerovat, a nakonec to musíme nechat odejít a udělat posun. Někteří lidé budou zažívat dokonce dramatické vyhození nebo obrácení, pryč od vnímání, které již neplatí a které je udržovalo zavřené v omezeních toho, čemu věřili. To jim může přinést vlnu svobody vůle, o které nikdy nevěděli, že ji mají.

Listopad nám přináší nespočet Zelených Světel. To je přesně to, co nejvíce potřebujeme, neboť toho je tento měsíc potřeba hodně udělat. Některé dlouhodobé projekty nyní přinesou ovoce. Jakmile je zde jednou úspěšný výstup, nebude moc času oslavovat s balónky a šampaňským, neboť další vlna projektů okamžitě vyplní nyní prázdné místo po tom, čeho jsme právě dosáhli.

V listopadu není jen mnoho práce, ale musíme dělat věci, o kterých nevíme, jak je dělat. Není čas číst instrukce v manuálu, kontrolovat detaily nebo se pořádně připravit. Musíme prostě skočit do akce. A i když nevíme, jak se vše dostane na správné místo, jsme vedeni Znalostmi našeho Srdce.

Když musíme dělat věci, které nevíme jak dělat, někdy to vypadá, jako bychom se brodili hustým bahnem. Občas to jediné, co chceme dělat, je jít spát nebo utéct někam na vzdálenou pláž. Ale nemůžeme, protože jsou zde důležité zítřejší termíny, které je třeba dodržet. To, co je potřeba, je, abychom používali znalosti a dovednosti, které již máme a kombinovali je s úplně novými metodami, které se zrodily z našeho rozšířeného vědomí, spontánně vynalézajícím nové způsoby toho, jak dělat, co je třeba, aby bylo v tomto okamžiku uděláno. A pak jen surfovat na vlně kreativity s největším surfovacím prknem, jaké najdeme!

Právě nyní se potýkáme s mnoha neznámými vlivy. Je to jako v divadelní improvizaci, jen se zde hraje najednou několik her, v různých jazycích a na různých místech ve světě, a my v nich ve všech hrajeme v hlavních rolích jako odlišné postavy! Když začneme přemýšlet o tom, jak moc o to jde, nebo se budeme snažit mít věci pod kontrolou, tak to prostě nebude fungovat. Daleko víc pomůže (a může to být dokonce zábava!), pokud budeme otevření a spontánní, a budeme při tom vše dělat jako Pravdivý jedinec, který se již začíná zabydlovat v Nové Krajině.

Tento měsíc přináší dokončení série elips, stejně jako konec Merkurova retrográdního pohybu. Všechny skryté aspekty, které jsme mohli cítit v říjnu nyní vyplouvají na povrch, jako nečistý prach pod kobercem, stejně jako emoce, které seděli na poličce a nebyly začleněné do našeho Opravdového Života.

Pokračuje pocit konvergence, sbližování, což je velmi impulzivní a přináší nadšení. Kdykoli cítím energii sbližování, vždy myslím na film „Pochod tučňáků“. Jde o velký pocit, že všechno stále jde k sobě na své správné místo a při správném načasování – lidé, místa, účel, a já ten pocit MILUJI.

Jak se více a více lidí vynořuje na Nové Úrovni, zjišťujeme, že se nejedná jen o Novou skupinovou Úroveň, ale také o novou osobní úroveň. Ještě nejsme zcela na naší nové osobní úrovni, ale dostáváme spoustu náhledů toho, jaké to je. Máme silnou intuici o našich Nových Životech  o novém Pravdivém Účelu. Cítíme, že se osobně přesouváme na novou úroveň bytí. Je to úžasně vzrušující.

Jsme v době, kdy naše staré smlouvy vypršely. To platí zvláště pro První Vlnu. Pokud jste První Vlna těch, kdo cítí, že vyplnění vašich smluv je důvodem, proč jste zde, můžete mít šok z toho, jak se vám život zdá prázdný, když je smlouva dokončena. Proto mnoho těch, kteří jsou v První Vlně se v tu chvíli rozhodne opustit planetu. Ostatní jsou stále zde, ale bez pocitu smyslu nebo významu trpí. Když našim starým smlouvám skončí platnost, ano, můžeme se rozhodnout opustit planetu a naprosto proti tomu nelze nic namítat. Ale také se můžeme rozhodnout žít zde BEZ smluv, místo toho, abychom hledali nové. Raději místo toho, abychom dělali to, co jsme „cítili, že musíme udělat“, jako dříve, můžeme se posunout od DĚLÁNÍ k BYTÍ.

Mnoho mladých lidí má podobný problém; přišli sem bez smluv. Proto někteří z nich tak docela nevědí, co dělat. Mají mnoho přirozených schopností, ale nevědí, jak najít něco, co by je naplňovalo, do čeho by mohli dát svoji energii. Nic nevypadá opravdově a pravdivě. Dokud se jim nedostane nějakého silné probuzení, které je sladí s tím, Kdo Opravdu Jsou, a s jejich Pravým Účelem, život jim bude připadat tak nějak prázdný.

Jedna z výzev této doby je sladit náš Opravdový Účel bez smluv. Nikdo z nás už nepotřebuje povinnosti smluv, aby zůstal na planetě. Smlouvy a karmické povinnosti v Nové Realitě neexistují. Místo toho funguje věnování, zaměření a Pravý Účel. Bez smluv máme svobodu vybrat si život, jaký opravdu chceme. Nyní si vybíráme sloužit, protože nám to přináší radost, nejen povinnosti. Milujeme ne protože je to náš karmický dluh, ale protože je to naše pravá přirozenost, povaha. Děláme věci, ne proto, že je to naše vina, ale protože se nám chce, z otevřenosti našeho srdce. A to je pravé osvobození a mistrovství!

Solara

www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na listopad 2013. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.