Solara – Fragment ze Solařina Surf Reportu ze září 2013 – Manifestování našich nejdivočejších snů!

09.10.2013 21:09

Solara – Fragment ze Solařina Surf Reportu ze září 2013 – Manifestování našich nejdivočejších snů!

 

Tento fragment ze Solařina kompletního Surfreportu uveřejňujeme sice na začátku října, ale přesto prakticky bezprostředně po vyvěšení anglického originálu na webu Solary.

 

 Super měsíc září nám přináší velký posun vpřed a fyzické cestování. Mnoho z nás nyní hladce vstupuje do Nové Krajiny s velkým nadšením. Je toho stále třeba mnoho udělat, nicméně stres zmizel a jsme taženi vpřed nejkreativnější vlnou, kterou jsme kdy cítili.

Od střední části měsíce srpna byl hlavní důraz kladen na uzavírání a dokončování.  Místo má důležité léčení minulosti. Jsme plně ponořeni v super uzavírající fázi, která nás osvobozuje plně vstoupit na území svých Pravých Životů v Nové Krajině. „Uzavíráním starého se osvobozujeme pro nové“ nebylo nikdy pravdivější.

Dokončení je právě teď zásadní, protože dělá prostor pro Nové, které je již tak připravené vstoupit. Dokončení starého umožňuje přehodit výhybku na Rychlou Dráhu do Nové Krajiny. Může nabývat mnoho různých forem, ať už se to týká lidí, míst, neuzavřených projektů, našeho předešlého životního smyslu, starých návyků a způsobů, jak jsme dělali věci.

Tyto uzávěrky jsou značně uspokojující, příležitostně poskytující vhled nebo překvapení. Jsou také výborným barometrem toho, jak daleko jsme došli a kolik jsme toho změnili. Nabízí nám uvědomit si, kolik našich předešlých zvyků, hodnot a vzorců chování jsme již uvolnili.

Neosvobozujeme se pouze OD starého, osvobozujeme se také PRO Nové. Ve starém prostředí cítíme enormní odložení zátěží – všech závaží spojených s věcmi, kde jsme tak dlouho čekali na dokončení nebo posunutí na novou úroveň.

Zažíváme zásadní změny ve vztazích k světu kolem sebe a k druhým. Občas může jít až na nervy, cítit hloubku a monumentální rozsah probíhajících změn.

Jak se ponořujeme hlouběji do úplně Nové Krajiny, můžeme mít pocit náhlého probuzení v nové skutečnosti. Zdá se, že jsme byli transportováni do brilantní, nové, krásně barevné krajiny poté, co jsme žili životy namalované matnými,  nevýraznými barvami. Možná ani nevíme, jak jsme se sem dostali, ale jsme super šťastní, že se to stalo.

Takový dramatický posun s sebou nese myriády změn, velké i malé, na všech myslitelných úrovních. Staré návyky se bortí každý den. Náhle nad umyvadlem není zrcadlo, tam kde bývalo, ale jsme na něj tak zvyklí, že vždy, když si umyjeme ruce, automaticky mrkneme na prázdnou zeď. Vyhazujeme věci, o kterých jsme si mysleli, že se jich nikdy nebudeme schopní vzdát, ale cítíme se svobodní pokaždé, když to uděláme. Začali jsme měnit chování a nerovnováhy ve svém životě, které dlouho čekaly, až  přijdou na řadu.

Mnoho věcí se konečně stává jednoduššími. Interakce s lidmi kolem nás jsou upřímnější a srdečnější. Je zde pocit, jako když můžeme konečně vydechnout po měsících zadržování dechu. Nánosy stresu, intenzity a vyčerpání odpadávají z našeho bytí. Je zde pocit hluboké vděčnosti a úcty, když nyní žijeme své Nové Příběhy.

Právě teď jsou nám nabízeny bezprecedentní příležitosti vytvořit Pravé Životy a manifestovat své Nejdivočejší sny. Všichni jsme věděli, nebo alespoň doufali, že tato Nová Realita existuje. Strávili jsme roky svých životů pokusy přinést Ultra Větší Realitu do fyzického světa. A nyní, Nové Paradigma je zde!

Jak se dostáváme dále do Nové Krajiny, učíme se novým způsobům bytí každým krokem, který uděláme. Mohou se dít občasná přerušení chaosu, který je tak intenzivní, že obtížně vidíme svou cestu skrz, ale vždy je cesta skrz a my ji najdeme.

Nový Svět je tady. NYNÍ. Je velmi, velmi vzrušující!!! Je čas žít Pravé Životy v našich Pravých Domovech s Opravdovými.  

Solara

www.nvisible.com

 

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního  Surf Reportu na září 2013. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.