Solara – Fragment ze Solařina Surfreportu na únor 2014 – Osvobodit se

09.03.2014 21:13

Solara – Fragment ze Solařina Surfreportu na únor 2014 – Osvobodit se

 

Nakonec jsme dokončili rok Hada měnícího svou kůži, plný výzev, a vstoupili jsme do nového čínského roku Zeleného dřevěného Koně. Teď, když jsou naše staré kůže pryč, jsme schopni vidět věci, které byly dříve skryté pod starými kůžemi a na které jsme dříve nechtěli pohlédnout. V únoru necháme odejít věci, které chceme nechat odejít už dlouho; jsou to věci, které jsme až doposud nebyli schopni vyřešit a uvolnit.

Je to také měsíc, ve kterém máme dát stranou Staré Příběhy, pokud je pořád ještě žijeme. Naše stará kniha musí být pevně uzavřena a dána stranou společně s našimi starými životy, abychom v březnu mohli začít žít naše Nové Příběhy.

Únor začíná silným závanem čerstvého vzduchu. Po těžkém lednu znovu cítíme otevření nové energie tak, jak jsme to cítili úplně na začátku roku 2014. Nyní, když jsme vstoupili do roku Zeleného dřevěného koně, energie roku 2014 jsou konečně uzemněné v naší fyzické, hmotné realitě.

Mnoho z nás si myslí, že už je připraveno skočit na naše zelené koně a vyjet do Opravdových Životů v Nové Krajině. A to by byla pravda, kdyby už byl březen. Ale je únor... Kouzelný zelený kůň roku 2014 nás nenechá, abychom na něm jeli, dokud nebudeme skrz naskrz čistí a jasní. Pokud se snažíme vyhoupnou se na jeho hřbet, abychom pokračovali v naší jízdě v nekonečně se opakujících smyčkách našich starých příběhů, shodí nás. Jediné místo, kam nás může zelený kůň dovézt, je hluboko v Nové Krajině.

Únor je soustředěný a má velkou potenci. Přestože je to mocný měsíc opakování, změn trasy a vyřešení, energie zase proudí. To nám tento měsíc mnoho věcí usnadňuje a jsou daleko zábavnější. V lednu byly očividně dva Novy a budou i v březnu, ale nebude žádný v únoru. To je další známka toho, že až do března do Nové Krajiny na našich zelených koních neskočíme.

Možné těžkosti nám mohou vyvstat pouze, pokud budeme zkoušet se držet našich starých životů, omezeného vnímání a prošlých způsobů toho, jak věci dělat. Pokud se pokusíme žít v minulosti nebo jednat tak, jako by svět duality byl naší dominantní realitou, mohly by se objevit nějaké bolestivé lekce, aby nám to pomohlo se osvobodit.

Po celý měsíc se povezeme na vlnách silných tvořivých vzestupů. Tvořivost nám poskytne nečekaná řešení, když je budeme nejvíc potřebovat. Někteří z nás mohou během dalších několika měsíců zorganizovat nečekané výlety, jejichž účelem bude vyřešení, dokončení a uvolnění. Jiní mohou jet na cesty, které je popostrčí na Novou Úroveň.

Tento měsíc nám pomůže hlouběji ukotvit naše bytosti v Novém a Pravdivém. Je zvýšená pevnost energií Nové Krajiny. Naše pocity vnitřní radosti, pravdivosti a lásky se nesmírně prohloubí. Proud Vědomostí našeho Srdce bude proudit stále silněji a vést náš vnitřní kompas dokud nepřestaneme o našem vnitřním vědění pochybovat.

Únor je plný čerstvé energie, nového pohybu, nečekaných otevření, nových nápadů a vzrušujících příležitostí pro hlavní průlomy, které nám pomohou se osvobodit od minulosti. Tento měsíc našimi bytostmi proudí prohloubená opravdovost a vážnost; je čas vzít vážně to, abychom plně žili Pravé (opravdové, pravdivé) Životy jako Praví jedinci v Nové Krajině.

Únor je velmi soustředěný měsíc, zaměřený na dokončení uvolnění, opravu kurzu a sladění našich bytostí s Novou Úrovní, rozsvítí se Zelená světla a my začneme klusat rychlou cestou.

Solara
www.nvisible.com

Toto je velmi malý fragment Solařina kompletního Surf Reportu na únor 2014. Celý Surf Report a týdenní Updaty jsou dostupné po zapsání v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na INVISIBLE MERCADO.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.