Aktivování vašeho vědomého rozhodnutí

Nejdůležitějším rozhodnutím, které jste učinili před svým narozením, byl váš souhlas s tím, že budete v této době na planetě Zemi, že zde budete hrát svou roli a že tu během současného transformačního období naplníte své poslání. Když znovu vědomě potvrdíte své rozhodnutí a tento svůj závazek, bude to velmi mocný a intenzivní okamžik ve vašem životě. A když přijmete pravdu o tomto svém rozhodnutí, dojde k dalšímu průlomu na vašem kole života. Znovupotvrzením uvedeného rozhodnutí učiníte důležitý krok na své cestě a posílíte sami sebe, abyste mohli přijmout další část svého Já. Začnete plněji naplňovat svou roli na své cestě životem a tím se před vámi otevřou další dimenzionální brány. Před svým narozením jste učinili mnoho rozhodnutí a dohod pro svůj současný život a nyní nastal vhodný čas, abyste mnohé z nich aktivovali. Všechny tyto dohody byly vytvořeny tak, aby se vám při naplňování vašeho poslání zde na planetě Zemi dostalo veškeré potřebné pomoci. Díky aktivaci svých předem dohodnutých spojení s jinými dimenzionálními říšemi se budete moci vydat na novou vědomou cestu. Tuto část své cesty nemůžete vykonat sami – máte se na ní vyvíjet s pomocí uvedených jiných dimenzionálních říší. Zmíněná další část vaší cesty zahrnuje hluboká a láskyplná spojení s druhými bytostmi.

Uvedený proces, při němž se budete učit spolupracovat s druhými na úrovni svého srdce, pro vás bude nový. Tato spojení jsou však  vaší přirozenou součástí a nyní nastal čas, abyste se otevřeli do rozšířenějšího poznávání a prožívání svého Já v rámci multidimenzionálního sjednocení a do vaší vlastní podstaty jakožto duchovní bytosti v rámci těchto vztahů. Jakožto lidská bytost máte svobodnou vůli, a proto nemůžete navázat tato energetická spojení a využívat zmíněnou podporu bez toho, že byste se pro ni před tím vědomě rozhodli.

Každý z vás má jiné spojence – jiné spřízněné bytosti a energie. Někteří jste před svým narozením uzavřeli dohodu s říšemi Ducha – anděly, bytostmi  Světla a Nanebevzetými Mistry. Další z vás mají dohody s konkrétními energiemi, jako je například Panna Maria, Saí Baba, Buddha, Kuan Jin a další spřízněné bytosti. A někteří z vás učinili dohody s Galaktickou radou, Plejáďany a dalšími hvězdnými energiemi.

Plejáďané, Lemuřané a duchovní říše vás žádají, abyste s nimi navázali vědomé spojení. Říkají, že žádat od nich konkrétní pomoc ve vašem každodenním životě je součástí vašeho procesu probuzení.

Jak pomocí svého vědomého rozhodnutí aktivovat energetické dohody, které jste učinili před svým narozením

1. Položte si dlaň na srdce, přeneste do ní své vědomí a soustřeďte se na spojení se svým srdcem.

2 Nezapomeňte vědomě dýchat (nadechovat a vydechovat ústy), přičemž tento způsob dýchání každých 30 vteřin střídejte s pravidelným obvyklým dýcháním nosem.

3. Ponořte se do přítomného okamžiku. Pouze buďte sami se sebou s dlaní položenou na srdci, dýchejte.

4. Dovolte vytvoření nového spojení se svým Já tím, že prohlásíte. „Ano, jsem ochoten/ ochotna propustit vše, co mi již neslouží, a otevřít se novému sladění. Toto rozhodnutí vyvolá ve vašich buňkách velkou změnu. Rozhodněte se pro ni a pak vše jednoduše nechte plynout. Důvěřujte tomuto proudu. Nesnažte se nijak kontrolovat ani řídit tento energetický proces ve vás. Vaše energetické pole se přeladí a tím se pozmění i vaše vnímání života a světa. Dýchejte a nechejte vše volně plynout.

4. Soustřeďte se nyní znovu na spojení se svým srdcem a vědomě se  rozhodněte přivolat si všechny své energetické spojence a spřízněné bytosti, s nimiž jste se před svým narozením dohodli na spolupráci.

5. Uvolněte se. Možná pocítíte, jak vámi při tom prochází silná energie. Bude tomu tak proto, že tímto krokem aktivujete další část své cesty. Nechejte svou zkušenost volně plynout. Otevřete se všemu, co k vám v daném okamžiku přichází. Nezapomínejte, že když se v daném okamžiku soustředíte na své Já, začínáte se vylaďovat na mnoho jeho energetických aspektů. Těšte se na své rozvíjející se zkušenosti!

Svým vědomým rozhodnutím si k sobě přitahujete vše, co potřebujete. To je nová energie, která vás obklopuje. Součástí vaší cesty je naučit se poznat svou hodnotu a oceňovat sami sebe, objevit svou sílu a moc, uvědomit si  iluzi vašeho světa. Je to přechod od reality iluze do reality Pravdy. Toto Pravdou je pro vás přijetí vašeho Já. Přijmout vše, čím jste ve svém lidství, a vše, čím jste ve své duchovní podstatě.

Inspirace z knihy Plejádská světelná zasvěcení od Christine Day

Převzato z: www.novoucestou.cz