Všeobecné charakteristiky duší z Plejád

Tí, čo majú Plejády ako planetárny pôvod ich duše sú senzitívni, milujúci a milí. Majú hlbokú pretrvávajúcu túžbu po mieri a šťastí pre všetkých. Ak by sa niekto opýtal plejáďana: „Čo očakávaš od života?“ Odpovedali by „Byť šťastný“. Plejáďania majú príjemnú jemnú energiu, v ktorej blízkosti sa ostatní radi pohybujú.

Plejádske duše sú emocionálne a milujúce, napriek tomu majú sklon k potláčaniu týchto emócií kvôli ich túžbe uspokojiť druhých. Sú senzitívni a rýchlo reagujú na kritiku. Plejáďania majú tendenciu obetovať ich osobné potreby a priania, kým sa pokúšajú uspokojiť druhých. Toto môže spôsobiť vnútorné rozhorčenie. Skôr než aby otvorene vyjadrili rozhorčenie, alebo hnev, môžu použiť  namiesto toho pasívne agresívne správanie dúfajúc, že ich pocity si ľudia všimnú a zareagujú na ne bez toho, aby bolo potrebné sa o nich baviť.

Musia sa naučiť si uvedomiť, že ľudia ktorých chcú uspokojiť, by zvyčajne uprednostnili počuť o ich potrebách a pocitoch. Plejáďania môžu fyzicky ochorieť v situáciách, kde je okolo nich stres, otvorené napätie, alebo hádky, keďže absorbujú emócie druhých pri snažení sa urovnania situácie. Ich tendencia potlačovať ich vlastné emócie a emócie, ktoré nasiali od druhých, môže u nich vytvoriť energetické bloky, pokiaľ nie sú tieto emócie po určitom čase uvoľnené. Toto môže viesť k možnej fyzickej chorobe.

Veľká časť skúsenosti pre Plejáďanov,  ktorú sa sem prišli naučiť, je dovoliť iným, aby zažili to čo si vybrali, a aby do toho osobne nezasahovali. Plejádske duše sa naučia si byť vedomé ich túžbe spraviť ostatných šťastnými a naučia sa uvedomiť si, že človek môže byť zodpovedný iba za jeho osobné šťastie a svoj vývoj. Musia sa naučiť umožniť druhým, aby boli za seba oni zodpovední, za ich rast a ich situácie, ktoré ich majú niečo naučiť.

Plejádske bytosti si musia tak isto aj uvedomiť, že nemôžu rozhodnúť kedy sú iní šťastní, alebo čo iní potrebujú na to, aby boli šťastní a namiesto toho sa sústrediť na ich vlastné šťastie. Keď akceptujú skutočnú zodpovednosť za osobné šťastie, budú kvitnúť a ich fyzické telo na to zareaguje žiarivým zdravím.

Plejáďania musia pracovať na rozvinutí komunikačných schopností na úrovni tretej dimenzie, a tak isto aj na ich sebadôvere. Je pre nich dôležité si znovu prevziať ich osobnú silu, naučiť sa voľne komunikovať a stať sa silnými zvnútra. Niekedy môže iným pripadať, že Plejáďania sú veľmi rezervovaní a odtiahnutí. Toto je kvôli ich tendencii kritizovať ich myšlienky až do bodu, že sa o ne nepodelia a ich problému so sebadôverou, čo má veľa Plejáďanov spoločné. Často cítia, že ich myšlienky nie sú hodné, aby sa o ne podelili, a tak musia pracovať aj na tejto oblasti.

Duše z Plejád si môžu osvojiť vzory používaním rôznych dočasných útekov z tejto 3D reality. Tieto môžu byť vo forme skúšania drog, alebo pitia alkoholu, vytváraním sexuálnych, alebo romantických drám, alebo jednoducho únikom do iných realít čítaním, pozeraním TV, alebo filmov.

Plejáďania uvoľňujú svoje emócie cez plač. Kvôli ich tendencii potlačovať emócie, sa môže toto dostať až do bodu kde uvoľnenie musí nastať. Toto sa môže udiať cez plač, ktorý vyzerá ako prehnaná reakcia na súčasnú situáciu, ale je to oveľa viac ako len uvoľnenie emócií od súčasnej situácie.

Kvôli ich komunikačným problémom, na ktorých možno Plejáďania pracujú, môžu zažiť rôzne druhy uvoľnenia cez krčnú čakru, ako napríklad plač. Mohol by to byť aj častý fyzický problém reči, ako napríklad chrapľavosť, kašeľ, alebo úzkosť v oblasti hrdla. Toto sa už viac diať nebude, po tom čo sa naučia sebadôvere a voľnému prejavovaniu emócií a potrieb v každodennom živote. Na tieto veci sa môžu tak isto pozerať ako na znamenia, aby v sebe pátrali po tom, čo by malo byť, ale nie je odkomunikované.

Plejáďania sú veľmi silní vo viere a dôverovaní. Už od detstva majú silný pocit, že majú určitý účel a pocit toho, že existuje božské spojenie, účel a plán dokonca aj v ich najtemnejšej hodine. Majú vnútornú túžbu hľadať duchovné odpovede a nájsť ich spojenie s Božskou silou. Keď začnú hľadať a učiť sa, začnú rásť. Keď si začnú uvedomovať Božské spojenie a začnú sa milovať ako dokonalé bytosti ktorými sme všetci, veľa zo starých pocitov, emócií a pochybností odíde.

Spracovanie a preklad: Juraj

ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=x5GrYFDbRp8

Tento článok je preklad z pôvodného videa a je ho možné v neskrátenej a neupravenej podobe šíriť nekomerčným spôsobom s pridaním zdroja www.novazem.info vrátane všetkých už uvedených zdrojov a celej tento poznámky.