Otevírání dveří do nitra

Eileen Caddyová

 

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200005819-2ffe530f85/l%C3%A1ska%20a%20cesta.jpg

 

 

Můžeš opravdu milovat, když procházíš obdobím zkoušek a soužení a když cítíš, že všechno a všichni jsou proti tobě?

 

Je celkem snadné milovat, když vše probíhá hladce.

 

Domníváš-li  se, že vše je proti tobě, máš tendenci uzavřít své srdce, zastavit příliv lásky, a přece právě  v této chvíli je tvá potřeba lásky ještě větší.

 

Jsi-li schopen milovat navzdory vnějším podmínkám, pak si můžeš být jist,  že skrze tebe proudí Má božská láska a že tato zázračná láska nakonec zvítězí.

 

Láska se nikdy nevzdává, hledá nejrůznější cesty, dokud zcela nezvítězí.

 

Láska je něžná, a přece silná a vytrvalá.

 

Jako voda si proráží cestu i do těch nejtvrdších srdcí.

 

Proto nikdy nikoho neodmítej.

 

Miluj, nepřestávej milovat a sleduj, jak se tvá cesta otevírá…

 

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.