Terapie EFT

 

EFT je zkratka anglického názvu „Emotional Freedom Techniques“, který můžeme volně přeložit jako „Techniky emoční svobody“. Metoda EFT vychází z poznatku, že příčinou všech fyzických a psychických problémů jsou negativní emoce, které způsobí poruchu v našem tělesném energetickém systému.

Metoda EFT je významným zástupcem mladého oboru energetické psychologie a spolu s dalšími metodami tohoto oboru si, díky svým velmi pozitivním výsledkům, získává popularitu nejen mezi zastánci alternativní medicíny, ale i lékaři, psychology a psychiatry na celém světě. Techniku vytvořil stanfordský inženýr Gary Craig z metody dr. Rogera Callahana (TFT - Thought Field Therapy - terapie myšlenkového pole).

 

Co je příčinou naší nesvobody

Každý z nás měl, má a bude mít určité negativní životní zkušenosti, tomu se prostě nevyhneme a patří to k životu. Někdo je psychicky velmi odolný a jiný je zase labilnější, protože tato naše citlivost psychiky a odolnost proti stresu je nám dána už při narození. Navíc se odlišujeme od sebe ještě tím, že každý z nás emočně vnímá stejnou situaci různě, právě na základě svým zkušeností a prožitků z minulosti. Jsme naučení zhodnotit nepříjemnou situaci jako takovou z pohledu naší hlavy. Ale přitom v každém okamžiku, kdy se dostáváme do rozporu sami se sebou tím, že se například necítíme dobře, chováme se jinak, než bychom si přáli, děláme něco, co dělat nechceme, nedokážeme si poradit se zvládnutím nějakého problému apod., však nikdy nejde o situaci jako takovou, ale o náš náhled na ni, o náš postoj k ní a o náš prožitek. Je to tedy čistě osobní a čistě subjektivní věc pro každého. Proto nás tak často ostatní nedokážou pochopit, protože to prostě vidí jinak a to, co my můžeme z vlastního pohledu vnímat jako „velký problém“ nebo dokonce „tragédii“, je pro ně úplná banalita. Naše podvědomí nám všechny nové informace přiřadí k tomu, co už zná, a pokud  jsou negativní, my to pak projevíme přes své vlastní podoby prostřednictvím negativních emocí a prožitků, které si mnohdy ani vědomě neuvědomíme. 

 

Jak nám může EFT pomoci

Pomocí EFT – emoční techniky svobody můžeme změnit negativní vzorce chování, které stojí v pozadí situací, které řešíme. Díky metodě EFT  lze psychologickou formou akupunktury, založené na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha energetického systému, řešit i složité životní situace. Použitím metody EFT dojde k rozpoznání negativních vzorců chování, k jejich odstranění a nahrazení novými pozitivními vzorci chování. Tyto nové vzorce vám mohou přinést okamžitou úlevu a pozitivní změnu v životě. Díky EFT se můžeme pozitivně podívat na to, co se nám v životě děje a proč se nám to děje. Touto technikou lze bezpečně uladit i velmi citlivé události ze současnosti i minulosti  našeho života. Například pokud Vás právě teď bolí záda, zlobíte se nebo je vám z nějakého důvodu smutno, vnímáte pouze příznaky nebo jinými slovy pouze odraz skutečné příčiny nepohody. Pomocí EFT však lze nalézt a odladit skutečnou příčinu, což současná moderní medicína téměř nikdy nedělá a zabývá se pouze následky.

 

 

Princip metody EFT

Předností této techniky sebeléčení je její jednoduchost, účinnost a široká škála použití. Její podstata spočívá v poklepávání na speciální akupunkturní body, zatímco myslíme na problém, který ošetřujeme a tím dojde k uvolnění napětí v těle a uvedení meridiánového systému zpět do rovnováhy. Jednoduše řečeno, při této metodě pracujeme s meridiány – akupresurními body těla a pracujeme zároveň i s psychikou. Tím odkrýváme jednotlivé aspekty problému a zpracováváme je.

 

EFT je tedy meridiánová terapie - nepoužívají se však při ní jehly, ale příslušné energetické body se stimulují poklepem konečky prstů nebo lehkou masáží.

EFT léčí tělo i mysl - kombinuje fyzické působení ­- poklep na meridiány, s mentálním zaměřením přímo na konkrétní problém či bolest - formulace ladící věty neboli afirmace.

 

Výhodou metody je rychlé naladění, ke kterému dochází během nepatrné doby asi osmi vteřin a které je nezbytné pro působení EFT díky němuž  následně dochází ke zrušení energetického bloku.

Energetický blok znamená, že postižená osoba nevědomky sabotuje své vlastní cíle ­- dělá pravý opak toho, co si ve skutečnosti přeje změnit - například jí sladké, přestože chce zhubnout. Pokud je totiž přítomen energetický blok, energetický systém má obrácenou polaritu, což znamená, že cíl, kterého chceme dosáhnout je sabotován nesmyslným a bezúčelným negativním myšlením, které vyvolává podvědomí.  A my pak pod vlivem energetických bloků jednáme na základě podvědomí a nejsme tak schopni vědomě své jednání ovlivnit. V tom nám EFT může pomoci.

Cílem EFT  je  najít a odstranit emocionální bloky, negativní přesvědčení a  omezující vzorce chování, a také vyrovnání se s minulostí a harmonizace organizmu.

 

EFT je určena i pro samoléčbu a skutečnost, že technika EFT vám umožňuje pracovat na sobě prakticky kdykoliv a dosáhnout úlevy během několika minut, ji činí po všech stránkách mimořádnou a přínosnou. Může ji s úspěchem používat každý bez předchozí znalosti meridiánů.

 

Co všechno můžete s EFT získat

 •  pomůže uzdravit vaše tělo i duši

 • zbaví vás bolestí, potíží a trápení

 • odstraní úzkosti, strachy, fobie

 • zharmonizuje vaše vztahy

 • zvýší vaše sebevědomí

 • pomáhá zvládat stres a přináší pocit úlevy

 • usnadní překonání tíživé životní situace

 • zlepší vaši výkonnost

 • odstraní zábrany a bloky, bránící úspěchu

 

 

Pole působení s EFT je nesmírně rozsáhlé a Gary Craig to přirovnává k metafoře kácení stromů v lese. Když se kácí velké stromy, spousta malých spadne s nimi. A tak to může být i s našimi problémy.

 

Některé příklady použití:

 •  řešení citových problémů jako láska, vztahy, rodina, přátelství

 • řešení profesních problémů, tj. práce, plnohodnotný úspěch, seberealizace

 • nalezení a dosažení životních cílů, posílení zdravého sebevědomí

 • obnovení sebelásky, radosti ze života, dosažení životní hojnosti

 • vyrovnání se s negativní minulostí

 • vyrovnání se se ztrátou milované osoby

 • nalezení příčiny zdravotních problémů, i na psychosomatickém podkladu

 • vyčištění traumatických zážitků z dětství i dospělosti

 • účinná pomoc při depresích, opakujících se migrénách, chronických stavech

 • vyčištění organismu při astmatu, alergiích a různých potravinových nesnášenlivostech 

 • odstranění různých forem fóbií, pocitů strachu, agarofobie, sociální fobie, opakujících se pochybností a nepříznivých modelů chování, závislostí

 • řešení únavy, lenosti, nerozhodnosti, otálení

 • úspěšné a trvalé snižování hmotnosti a odhalení vlastní příčiny emočního přejídání

 • dětské problémy - od úplných batolat až po ty větší skoro dospělé děti, problémy s nočním pomočováním, noční můry, prospěchem a chováním ve škole, kamarádské problémy a první lásky

 • neplodnost - psychické aspekty problému, odstranění stresu z nezdaru, z negativních zkušeností z minulosti, strach z nepříjemných procedur...

 • poruchy příjmu potravy práce s příčinou vedoucí k závislosti, psychickými i fyzickými aspekty problému, rodinou...

 • nemoci, úrazy, vážné a chronické nemoci - práce s příčinami onemocnění, psychickými i fyzickými aspekty problému, t bolesti, podpůrná technika při chemoterapii atd.

 • finance a kariéra - obavy z úspěchu i neúspěchu, neschopnost vydělat peníze - příčiny a jejich odstranění, neschopnost se ohodnotit, neschopnost říci "ne", atd.

 •  dosažení cílů - odhalení a odstranění překážek bránících dosažení vašeho cíle

 •  zlepšení výkonnosti - odhalení a odstranění překážek bránících zlepšení výkonnosti nejen u sportovců, ale i v zaměstnání, práce s obavami - prezentace, veřejný projev, jazykové schopnosti atd.

 •  léčba zvířat - léčba všech problémů týkajících se domácích mazlíčků, od fyzických po psychické

 

 

EFT – technika emoční svobody je tedy určena pro každého, kdo si přeje něco ve svém životě vyřešit nebo změnit a je připraven na této změně pracovat.

 

Jak probíhá terapie

Je dobré si připravit několik řádek o problému, který chcete řešit, stručně a heslovitě si zapsat jak se projevuje, jak se cítíte, v čem vás omezuje, pokud víte i kdy začal a jak, případně i způsoby, léčbu, kterými jste se ho pokoušeli řešit. Pokud tento seznam nebudete mít, protože je to pro vás obtížné vůbec to nevadí.

Jednoduchým systémem dotazování budeme postupně odhalovat blokující emoce a pod mým vedením si budete s mojí pomocí sami na sobě odťukávat a uvolňovat emoční bloky v sobě . Uvolníte si zablokovanou energii v meridiánech - energetických drahách těla a znovu ji znovu rozproudíte, zatímco my budeme soustředit pozornost na problém, který ošetřujeme. budeme pracujeme zároveň s psychikou, odkrývat jednotlivé aspekty problému a zpracovávat je. Naučíte se tuto jednoduchou metodu a poradím vám, jak si sami doma můžete odstraňovat některé emoční nerovnováhy.

Díky znovunastolení energetické rovnováhy a emoční úlevě dochází i k uzdravení na fyzické úrovni, v některých případech téměř okamžitě – už během terapie, někdy později, a to s ohledem na typ nemoci či bolesti, které se pomocí EFT léčily. Dá by se říct, že krátkodobější či akutnější fyzické problémy odezní rychleji, než ty dlouhodobé a chronické. Ale i u nich je možné dosáhnout pomocí EFT obdivuhodných výsledků. Po aplikování metody ještě použiji vykreslení problému přes automatickou kresbu - nakreslím vám situaci před ťukáním a po ťukání, vysvětlím, co se nakreslilo a sami si budete moci porovnat ten veliký rozdíl. V případě potřeby na doladění vaší harmonie si domů odnesete vlastní léčivý obrázek s informacemi, jak ho pro sebe můžete využít nebo osobní energetickou esenci Spirit in Nature, na podporu vnitřní harmonie a rozvíjení kvalit vaší duše i osobnosti, které se také díky terapii budou moci mnohem lépe projevit.

 

V případě malých dětí nebo zvířátek používám při terapii zástupce - rodiče nebo majitele zvířátka, ti totiž nejlépe ví, jak se oni cítí a také poznají i to, co je důležité u nich zpracovat. Ví to vnitřně a pod mým vedením se na to krásně dokážou napojit  a pak si jednoduše si představí, jak se dítě nebo zvíře cítí a už nás to hezky navede.
 

Délka sezení se odvíjí podle náročnosti vašich problémů a také podle množství informací, které přitom objevíme. Společně můžeme využít mnoho možností k řešení jakéhokoliv problému, které vás zatěžuje ať už emočně, psychicky, zdravotně nebo tělesně. Obvykle trvá 3 hodiny, cena je 300Kč za hodinu.

 

V případě zájmu je nejlepší se telefonicky objednat, ráda vám sdělím další podrobnosti a odpovím na vaše dotazy. 

 

Světluška

                                                                                                                   

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.